Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kayırmacılık algısı ile iş tatmini, olumsuz söz söyleme ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bayburt University1
Görüntülenme :
565
DOI :
Özet Türkçe :

This study analyzed the relationship between perceived nepotism, job satisfaction, negative word of mouthand intention to turnover. It also tried to find out whether job satisfaction intervenes in the relationship between perceived nepotism-turnover intention and nepotism-negative word of mouth. The sample consists of employees who are not a family member working at different family organizations in Istanbul. The data was collected directly from 430 people working in diverse employment sectors. The findings of the research indicated that perceived nepotism had a direct and negative impact on the job satisfaction of those feeling discriminated against, that job satisfaction had a direct and negative impact on employees' intention to quit, and that job satisfaction intervened in the relation between both perceived nepotism and intention to quit and perceived nepotism and negative word of mouth. Findings imply that reducing and eliminating nepotism might increase organizations' capacity to prevent turnover through increasing job satisfaction. Also, awareness about groups who seem to suffer nepotism's consequences may be developed. Thus, losses in terms of time, finance and morale for the organization could be minimized.

Özet İngilizce :

Bu arastırma; isyerindeki kayırmacılık algısı, is tatmini, olumsuz söz söyleme ve isten ayrılma niyeti arasındaki iliskiyi incelemektedir. Bunun yanı sıra is tatmininin; nepotizm-isten ayrılma niyeti ve nepotizmolumsuz söz söyleme arasındaki iliskilerde ara değisken olarak isleyip islemediğini arastırmaktadır. Örneklem, Đstanbul'da farklı aile sirketlerinde çalısan ve aile üyesi olmayan çalısanlardan olusmaktadır. Arastırma verileri, çesitli is sektörlerinde çalısan, farklı özelliklere sahip 430 kisiden toplanmıstır. Elde edilen sonuçlara göre; algılanan nepotizm boyutları ve is tatmini arasında negatif bir bağlantı bulunmaktadır. Aynı zamanda is tatmini ve isten ayrılma niyeti arasında negatif bir iliski vardır. Bunların yanı sıra, is tatmini; hem nepotizm algısı ve isten ayrılma niyeti hem de nepotizm algısı ve olumsuz söz söyleme arasındaki iliskiyi de, araya giren değisken olarak etkilemektedir. Arastırma bulguları gösteriyor ki; kayırmacılığın kaldırılması ile isletmelerde is memnuniyetinin artması ve dolayısıyla çalısanların elde tutulma kapasitesinin büyümesi sağlanabilir. Kayırmacılığa maruz kalan gruplar hakkında bilinçlendirmenin gelistirilerek, isletmelerde moral, maddiyat ve zaman kayıplarının azaltılması sağlanabilir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :