Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadıköy ilçesindeki ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarındaki bilgisayar laboratuarlarının osha ergonomik kriterlerine göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü1, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü2, Bahçelievler GSD Eğitim Vakfı İlköğretim
Görüntülenme :
463
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, ögretim kurumlarındaki bilgisayar laboratuarlarının ergonomik kriterlere uygunlugunu incelemektir. Bu amacı gerçeklestirmek üzere US-OSHA tarafından gelistirilen “Bilgisayarlı Çalısma Ortamlarında Ergonomi Uyum Ölçegi” arastırmacılar tarafından Türkçeye çevrilmistir. Geçerlilik ve güvenirlik çalısması tamamlanarak, bazı maddeler çıkarılmıstır. Ölçegin, cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,81 olarak hesaplanmıstır. Elde edilen sonuçlar OSHA Ergonomik Kriterler ölçeginin geçerli ve güvenilir oldugunu göstermektedir. Çalısmanın ikinci asamasında, Kadıköy ilçesinde bulunan ilk, orta ve yüksek ögretim kurumlarına ait 24 bilgisayar laboratuarı OSHA ergonomik kriterlerine göre incelenmistir. İncelemeler; çalısma pozisyonu, oturma araçları, giris aygıtları, görüntüleme birimleri, çalısma alanı ve genel gibi altı farklı boyutta degerlendirilmistir. Daha sonra boyutlar bazında ilk, orta ve yüksek ögretim kurumları arasındaki farklar tespit edilmeye çalısılmıstır.

Özet İngilizce :

This study aims to investigate the computer laboratories according to appropriateness of the ergonomic criterions in the schools. With this aim in mind, US-OSHA Ergonomic Evaluation Checklist was used. The adaptation of this measurement tool to Turkish was realized by the researchers. Also, the validity and reliability studies of the checklist was carried out and the Cronbach Alfa internal consistency was found to be 0,81. Afterwards, 24 different computer laboratories were investigated with OSHA ergonomic evaluation checklist, in Kadıköy. The results were examined according to the dimensions of working positions, seating equipments, input devices, monitors, work areas and general.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :