Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islam hukukunda boşanma tazminatı (mut’a)

Yazar kurumları :
Dicle Universitesi Hukuk Fakultesi Turk Hukuk Tarihi ABD Bsk1
Görüntülenme :
441
DOI :
Özet Türkçe :

Đslam hukukundaki mut'a, kendisinden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı kocası tarafından bosanan kadına verilen bir miktar nakit para, mal veya menfaattir. Bu yönüyle mut'a, modern hukuktaki bosanma tazminatı ile aynı temel niteliklere sahiptir. Mut'a, bütün fıkıh mezhepleri tarafından –ilke olarak- kabul edilmekle birlikte, detayda farklı görüs ve değerlendirmelere konu olmustur. Mut'anın bütün kısımlarını vacip (yerine getirilmesi zorunlu) veya bütün kısımlarını müstahap (yerine getirilmesi daha iyi olan) gören Đslam hukukçuları olduğu gibi, bir kısmını müstahap ve bir kısmını da vacip gören İslam hukukçuları da olmustur. Kur'an, mut'ayı ideal Müslümanlar olan "muttakiler" üzerine bir hak olarak kabul etmekte ve mutâyı veren kisileri onurlandırmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In islamic law, Mut'a is a certain amount of Money, property or interest given to a women divorced by her husband without any reason arising from her will. In this respect, Mut'a has the same basic features as divorce compensation in modern law. Although Mut'a is accepted by all schools of Islamic jurisprudence, at least in principle, it has become subject to different views and evaluations. Just as there were Islamic scholars who vie weal all the aspects of Mut'a as Vacip (compulsory to be implemented) and Müstehap (better if implement), so were there those who regarded some parts of Mut'a as Vacip and Müstehap. The Qur'an views Mut'a as a right over Muttaki, who are ideal musulman, and rewards those paying for Mut'a.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :