Yıl 2004, Cilt: 4 Sayı : 7 Sayfalar 19 - 37 2004-06-01
TÜRKİYE’DE BANKA GRUPLARININ BİLANÇO DIŞI İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİN BANKALARIN KARLILIK, SERMAYE YETERLİLİĞİ, AKTİF KALİTESİ VE LİKİDİTESİ ÜZERİNDE YARATTIĞI ETKİ
Mikail ALTAN
8 261

Öz trenTürk banka sisteminde yer alan bütün bankaların bilanço dışı işlemlerinin hacmi çok hızlı artmıştır. Bu artışa neden olan temel faktör döviz ve faiz işlemlerinin toplam içerisindeki payının hızla yükselmesidir. Bu yükselişin nedeni ise bankaların faiz ve kur riskinden korunmak istemeleridir. Çalışmada banka türleri itibari ile bankaların bilanço dışı işlemlerinin hacmi ile bankaların karlılık, sermaye yeterliliği, aktif kalitesi ve likiditesi arasında ilişki olup olmadığı araştırılmış ve aralarında çoğunlukla anlamlı bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir.The volume of off-balance sheet activities of all banks that takes place in Turkish banking system have been increased very speedly. The main factor that cause to increase them is Fx and interest rate transactions. Because the banks want to protect themself from rate of interest and rate of exchange risks. In this study I try to determine either there is a relationship between the profitability,capital ratio, assets quality and liqutity of banks and off-balance sheet activities volume. So, a significance relationship is determined between them usually.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2004
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2004


Makalenin Yazarları
Mikail ALTAN