Yıl 2006, Cilt: 6 Sayı : 11 Sayfalar 110 - 129 2006-06-01
ÖRGÜTLERDE YILDIRMA UYGULAMALARI (MOBBİNG) VE ÇATIŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ
Tuncer ASUNAKUTLU,Barış SAFRAN
12 261

Öz trenMobbing, yirmi yılı aşkın süredir üzerinde bilimsel olarak çalışmalar yapılan bir alandır. Son on yılda işyerinde yaşanan psikolojik şiddetin içeriğine ilişkin bilgi talebi artmıştır. Türkiye’de işyerinde şiddet konusu ile ilgili literatürün zenginleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca mobbing-çatışma ilişkisinin açıklanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Çalışmanın amacı, her iki kavram arasındaki ilişkiyi amprik bir araştırma ile ortaya koymaya çalışmaktır. Bununla birlikte mobbing seviyeleri ve karşılaşılan mobbing türleri ile tercih edilen çatışma yönetimi stratejileri analiz edilmektedir. Yapılan anket çalışmasıyla bir kamu kurumunda toplam 182 kişiye ulaşılmış ve mobbing ile tercih edilen çatışma yönetimi stratejileri konularında bilgiler toplanmıştır. Sonuçta çalışanların en yüksek oranda “kendilerini özgürce ifade etme konusunda sınırlanıp engellenme” biçiminde mobbinge maruz kaldıkları, bununla birlikte ağırlıklı olarak “kazanalımkaybedin” stratejisini tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca çatışmanın çözümünde en sık başvurulan yöntemin, “örgütsel önlemler alma” olduğu ve çatışma düzeyi ile tercih edilen çatışma stratejileri arasında ilişki bulunduğu belirlenmiştir.The phenomenon mobbing has been studied scientifically for more than twenty years. In the last ten years there has been increasing concern about violence at workplaces. The literature about mobbing in Turkey should be expanded. OBJECTIVES: There is a need to be clarified the relationship beetwen mobbing and conflict. This Study tries to analyse mobbing and conflict management strategies through an emprical research. Also the mobbing level and its kinds on the victims and preferred conflict management strategies are determined. METHODS: Through a survey, managed on 182 persons, in a public organization, data about mobbing cases and prefering conflict management strategies analysed. And chi-square method was used in statistical analyses. RESULTS: It’s found that the employees experience difficulty in expressing them selves as a mobbing behaviour. They prefer a “win-lose strategy” against mobbing situations. In addition, it’s also found that most prefered conflict solving method is to take organisational precautions and there is a relationship between the level of mobbing and conflict management strategies.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2006
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2006


Makalenin Yazarları
Tuncer ASUNAKUTLU
Barış SAFRAN