Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 5 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ve lise öğrencilerinin elektrik kavramı ile ilgili düşünceleri

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
368
DOI :
Özet Türkçe :

Sunulacak bir bilgiyle ilgili öğrencilerin bakış açıları ve önbilgileri eğitimde önemli bir yer tutar. Öğretimi yapılacak konunun sonunda hedeflenen başarıyı yakalamak için kullanılan yöntem, teknik ve materyalin yanı sıra öğrenci görüşlerinin bilinmesi eğitime önemli bir katkı sağlayabilmektedir. Bu çalışmada öğrencilerin ilköğretim okullarında fen bilgisi ve liselerde fizik dersleri içinde yer alan elektrik konusu hakkındaki düşünceleri araştırıldı. Çalışma, 2002–2003 yılları arasında Van’da merkez ilköğretim okulları ve liselerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerle mülakatlar yapılarak gerçekleştirildi. Çalışmada konuların öğretiminde eğitimcilere ışık tutacak önemli yaklaşımlar tespit edilmiştir. Konu yaklaşımlarının aynı yaş aralığında ve aynı sınıfta öğrenim gören öğrenciler için aynı olduğu görülmüştür. Araştırması yapılan elektrik ile ilgili Milli Eğitim müfredatında yer alan davranışların tamamının kazanılmış olması beklenemez. Ancak buna rağmen bu davranışların büyük bölümünün kazanılmamış olması dikkat çekici bulunmuştur. Araştırmanın bir başka önemli yönü de araç-gereç kullanımı ve öğretimi yapılacak konuya göre eğitim ortamının hazırlanmasının öneminin bir kez daha ortaya çıkmış olmasıdır.

Özet İngilizce :

The students’ pre-conceptions and views connected with knowledge to be introduced occupy an important issue in education. In order to reach the targeted success in teaching it is important to know the students` views on the studied subject besides process, technique and materials used. In this study, the students knowledge as regard with electric which take place in science lessons in primary schools, secondary schools and physics lessons in high school have been researched. This study has been achieved by interviewing the students during 2002-2003. It has been found out that there have been crucial approaches in teaching the subjects for the teachers. It has been witnessed that the approaches on subjects have been the same by the students who have been at the same age, level, and category. In fact it is not to be expected to totally achieve the attitudes and approaches given in the National Education curriculum, however it was important to find out that those attitudes and approaches could not be achieved despite of this methods applied. Furthermore this study has shown which important role the use of teaching materials according to the taught subjects plays.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :