Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim sosyal bilgiler dersi eğitim-öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
483
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırma 2005-2006 yılında uygulamaya geçilen sosyal bilgiler dersi programına yönelik ögretmen görüslerini saptamayı ve bu bulgular ısıgında programı degerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle 21 maddeden olusan ve besli likert tipine uygun olarak hazırlanan ögretmen görüslerini belirleme ölçegi, Sinop merkez ve köylerde görev yapan sosyal bilgiler dersini okutan 50 ögretmene uygulanmıstır. Ölçekten elde edilen bulgulara göre programda hazırlanan etkinliklerin ögrenciyi aktif kılmadıgı, bireysel farklılıkları ve bölgesel farklılıkları dikkate almadıgı, okulların araç gereç ve fiziki donanımının yeterli olmadıgı, sınıf mevcutlarının programın uygulanmasına uygun olmadıgı ve yeni programla ilgili verilen seminerlerin yetersiz oldugu saptanmıstır.

Özet İngilizce :

This research aims to find out teachers’ opinions on the social science lesson programme which was firstly applied in the school year 2005/2006. The five likert type research method with 18 items has been applied to fifty teachers who teach social science lesson in the centre of Sinop and in the near villages. According to the research the following has been determined: The activities prepared in the programme do not wake students active interest in the lessons, the activities do not correspond to the individual and regional differences, physical facilities, materials and equipments of the schools are not sufficient and the number of students in classes is not suitable for the application of the programme and finally seminars given about the new programme is not sufficient.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :