Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarında matematik derslerinde teknoloji kullanım düzeyini belirleme ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
997
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının/öğretmenlerin ilköğretim matematik derslerinde teknoloji kullanım düzeylerinin belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin ön deneme formu olarak hazırlanan 28 madde, 300‟ünü sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının ve 25‟ini sınıf öğretmenlerinin oluşturduğu toplam 325 kişiye uygulanmıştır. Temel bileşenler analizi öncesinde verilerin faktör analizine uygunluğu değerlendirmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testi yapılmıştır. Bu testin sonucunda KMO değeri .96 ve Bartlett testi anlamlı bulunmuştur (χ2=7427.08, df=378, p<.001). Yapılan faktör analizi ve varimaks dik döndürme sonucunda ölçeğin toplam varyansın %52.44‟ünü açıklayan tek faktörlü bir yapı gösterdiği belirlenmiştir. %27‟lik alt-üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi sonuçları madde ayırt ediciliğinin kanıtı olarak sunulmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alfa) .96 olarak hesaplanmıştır. İlköğretim Matematik Derslerinde Teknoloji Kullanım Düzeyi Ölçeği (TKDÖ) olarak adlandırılan ölçeğin, eğitim alanında kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The present study aimed to develop a scale to assess teachers‟ level of technology use in the teaching of mathematics at elementary school level. The scale included 28 Five-point Likert-type items and data was collected from a total of 325 participants. 300 pre-service teachers and 25 in-service teachers were included in this study. Prior to performing PCA the suitability of data for factor analysis was assessed. The Kaiser-Meyer- Oklin value was .96 and the Barlett`s Test of Sphericity reached statistical significance (χ2=7427.08, df=378, p<.001), supporting the factorability of the correlation matrix. Principal component analysis performing with varimax rotation revealed a structure with items clustered into 1 factor. The one factor solution explained 52.44 per cent of the variance.To compare the mean scores and define difference based on the total item means between high-low-27-percent group, unrelated t-test was calculated and result was found significant (p<0.001). This result interpreted as a sign of scale‟s criterion-related validity. The overall Cronbach-alpha coefficient of the scale was high (α= 0.96) indicating that it was a fairly consistent measure. The results of the study indicate that the scale named as “The Level of Technology Use Scale” has good psychometric properties and is reliable and valid. It can be used reliably in future educational researches.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :