Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmenlerinin öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sistemine ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
573
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, resmi ilkögretim okullarında görevli ögretmenlerin, “ögretmenlik kariyer basamaklarında yükselme” sistemine iliskin görüslerini saptamaktır. Bu amaçla, Diyarbakır il merkezindeki ilkögretim okullarında görevli 880 ögretmene anket uygulanmıstır. Verilerin analizi sonucunda; ögretmenlerin bulundukları kademe degiskenine iliskin görüsleri arasında anlamlı fark saptanmamıstır. Ancak, cinsiyet degiskenine göre görüsleri arasında anlamlı fark saptanmıstır. Ögretmenler genel olarak, ögretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sistemini “orta derecede” benimsediklerini ifade etmislerdir. Diger taraftan, ögretmenlerin stajyerlikten sonra uzman ögretmenlige basvurmak için %14,5’i 1 yıl, % 3.6’sı 2 yıl, % 15.5’i 3 yıl, % 12.7’si 4 yıl, % 32.8’i 5 yıl, % 1.8’i 6 yıl, % 19.1’i 7 yıl; uzman ögretmenlikten sonra basögretmenlige basvurabilmek için de % 11.8’i 1 yıl, %12.7’si 2 yıl, % 18.2’si 3 yıl, % 14.5’i 4 yıl, % 24.6’sı 5 yıl, % 8.2’si 6 yıl, % 10.0’ı da 7 yıl olması gerektigini ileri sürmüslerdir. Ögretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavının bir yıl içinde kaç defa yapılması gerekir konusundaki soruya % 56.4’ü 1, % 32.7’si 2 , % 6.4’ü 3 ve % 4.5’i de 4 defa olması gerektigini ileri sürmüslerdir. Bununla birlikte, ögretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavında geçerli puan (60) alanların puanlarının ne kadar süre geçerli olması konusundaki bir baska soruya ise %1.8’i 1 yıl, %26.4’ü 2 yıl, % 14.5’i 3 yıl, %4.5’i 4 yıl, % 9.1’i 5 yıl ve % 43.7’si de süre konulmamalı, yönünde görüs belirtmislerdir. Ögretmenlere, “Ögretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sistemi” Dısında Önerdiginiz bir sistem var mıdır?, sorusuna ögretmenlerin ileri sürdükleri öneriler ve dagılımı ise söyledir: (1) Performansa dayalı ölçütler gelistirilmeli ve bu ölçütler objektif olmalıdır (%23.80). (2) Hizmet-içi egitime agırlık verilmeli (%23.80). (3) Ögretmenlere yüksek lisans yaptıklarında uzman ögretmen ve doktora yaptıklarında ise basögretmen unvanı verilmelidir (%23.80). (4) Kıdeme göre yükselme esas alınmalıdır (%9.53). (5) Sınavda ögretmenlere yalnızca kendi alanlarıyla ilgili soru sorulmalı ve sınav puanı dısındaki diger unsurlar göreceli oldugundan degerlendirmeye katılmamalıdır (%9.53). (6) Sınav yapılmalı ancak, uzman ögretmenlik atamalarındaki %20’lik ve basögretmenlik atamalarındaki %10’luk baraj kaldırılmalıdır (%9.53).

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the opinions of teachers who are on duty at public primary schools about “the promotion system on the steps of teaching career”. By this purpose, a questionnaire was administered to 880 teachers who are on duty at the primary schools in the city center of Diyarbakır. The results of data analysis indicated that there were not significant differences among the opinions of teachers by their degree variable. However, a significant difference was found among their opinions by the gender variable. Teachers, generally, expressed that they considered the promotion system on the steps of teaching career as “moderate”. On the other hand, 14.5% of the teachers 1 year, 3.6% of the teachers 2 years, 15.5% of the teachers 3 years, 12.7% of the teachers 4 years, 32.8% of the teachers 5 years, 1.8% of the teachers 6 years, 19.1% of the teachers put forward that there should be 7 years in order to apply to be an expert teacher after the apprenticeship; and 11.8% of the teachers 1 year, 12.7% of the teachers 2 years, 18.2% of the teachers 3 years, 14.5% of the teachers 4 years, 24.6% of the teachers 5 years, 8.2% of the teachers 6 years, and 10.0% of the teachers put forward that there should be 7 years in order to apply to be a head teacher after being an expert teacher. The question of how many times in a year the examination of the promotion on the steps of teaching career should be conducted answered by 56.4% of the teachers 1 time, 32.7% of the teachers 2 times, 6.4% of the teachers 3 times, and 4.5% of the teachers put forward that it should be 4 times in a year. Besides, another question asked how long should the results of the examination of the promotion on the steps of teaching career, which are at minimum level (60) , be valid, were answered as follows; 1.8% of the teachers 1 year, 26.4% of the teachers 2 years, 14.5% of the teachers 3 years, 4.5% of the teachers 4 years, 9.1% of the teachers expressed their ideas that it should be 5 years and 43.7% of the teachers expressed that duration should not be assigned. Teacher responses and their distribution to the question of “do you have any suggestion for a promotion system except for the Promotion System on the Steps of Teaching Career?” are as follows: (1) Performance-based criterions should be developed and these criterions should be objective (23.80%). (2) Importance should be attached to in-service training (23.80%). (3) Teachers should be given the title of expert teacher when they do a master’ s degree and, they should be given the title of head teacher when they do a doctorate degree (23.80%). (4) The promotion should be done by seniority (9.53%). (5) Teachers should be asked questions only from their own fields in the examinations; and other factors, except for examination grade, should not be considered in the evaluation as they are relative (9.53%). (6) The examination should be conducted, but passing grade of 20%-scale for being an expert teacher and of 10%-scale for being a head teacher should be abolished(9.53%).

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :