Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin türkçe dersine karşı tutumlarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma ilköğretim 2. kademe öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma betimsel bir çalışma olup veri toplamaya dayalıdır. Araştırmanın örneklemini Kilis ilinde bulunan 3 ilköğretim okulunda okuyan toplam 174 öğrenci oluşturmuştur. Elde edilen veriler spss 16.0 paket programı yardımıyla t-testi ve Anova uygulanarak analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarında anne ve babanın eğitim düzeyi ve ailenin sosyo-ekonomik seviyesi değişkenlerine göre herhangi bir farklılık görülmemiştir. Ancak cinsiyet değişkenine göre kız öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarının erkek öğrenciler göre daha olumlu olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This research has been carried out to determine attitudes of 6th, 7th, and 8th grade elementary school students towards Turkish courses. It is a descriptive study and is based on data collection. A total of 174 students from 3 primary schools in downtown Kilis were taken as samples. The data obtained was analyzed by applying t-test and ANOVA with the help of SPSS 16.0 package program. Findings show that there is no statistically significant difference between students’ attitudes towards Turkish courses according to the education level of their mother and father and the socio-economic level of their family. However, according to the gender variable female students seem to have more positive attitudes towards Turkish courses than male students.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :