Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ii. kademede görevli öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları disiplin sorunlarına ve bunların çözüm yollarına ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 1, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü2
Görüntülenme :
531
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, ilköğretim II. kademede görevli öğretmenlerin sınıfta karsılastıkları disiplin sorunlarına ve bu sorunların çözüm yollarına iliskin görüslerini saptamaktır. Arastırmanın örneklemini, 2007- 2008 öğretim yılında Diyarbakır il merkezindeki 43 ilköğretim okulunda görev yapan 720 öğretmen olusturmaktadır. Arastırmada Aksoy (1999) tarafından hazırlanan ölçme aracının "Sınıfta Karsılasılan Disiplin Sorunları" ve "Sınıfta Karsılasılan Disiplin Sorunlarına Karsı Kullanılan Çözüm Yolları" baslıklı bölümleri kullanılmıstır. Veri toplama aracı toplam 42 maddeden olusmaktadır. Verilerin analizinde yüzde hesaplamaları, ortalama değer ve Ki-Kare testi kullanılmıstır. Arastırma sonucunda; öğretmenlerin mesleki kıdem ve cinsiyet değiskenlerine göre; disiplin sorunlarına ve disiplin sorunlarına karsı kullandıkları çözüm yollarına iliskin görüsleri arasında anlamlı fark olduğu, sınıfta en sık karsılastıkları ilk üç disiplin sorunu olarak da, öğrencilerin "izin istemeden konusmaları", "birbirilerini gereksiz yere sikâyet etmeleri" ve "birbirileriyle ders dısı konusmaları" olduğu saptanmıstır. Öğretmenlerin sınıfta karsılastıkları disiplin sorunlarına karsı kullandıkları ilk üç çözüm yolları ise; "öğrenciyi vücut diliyle uyarmak", "öğrenci ile dersten sonra konusmak" ve "öğrencinin dikkatini baska yöne çekme"dir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to determine the second level of primary school teachers' opinions regarding the most frequently encountered discipline problems in the classrooms and the most common discipline techniques used to deal with these problems.. A random sample of 720 second level teachers serving in 43 schools was selected from the population. The data were collected by means of two parts of questionnaire titled "Student Discipline Problems in the Classroom" and "Discipline Techniques Used to Deal with Discipline Problems", which was designed by Aksoy (1999). The data were analyzed by employing descriptive data analysis procedures including percentages, mean scores and Chi-square test. Study findings are as follows: Among teachers' opinions about the most frequently encountered discipline problems in the classrooms and the most common discipline techniques used to deal with these problems, there were significant differences depending on their teaching experiences and genders. The three most frequently encountered discipline problems to be identified were talking without permission, complaining about classmates and disruptive / excessive talking; the top three techniques used to deal with students' disruptive behaviors identified were warning students through body language, talking to the student after class and redirecting the student attention.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :