Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim bölümü sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin birleştirilmiş sınıflarda öğretime ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
592
DOI :
Özet Türkçe :

Birleştirilmiş sınıflar öğretimi dersi eğitim fakültelerinde sınıf öğretmenliği programında son sınıfta haftada iki saat olarak okutulan bir ders olmakla beraber mezun olan öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun ilk ataması köy veya mezralara yapılmaktadır. Yani sınıf öğretmenleri, birleştirilmiş sınıflarda öğretim yapan okullarda göreve başlamaktadır. Sınıf öğretmeni adaylarının haftada iki saat teorik olarak aldıkları bir ders çerçevesinde bu uygulama ile ilgili öğretmenlik bilgi ve becerilerini geliştirmeleri oldukça zordur. Araştırma için gerekli olan verilerin toplanmasında; araştırmacı tarafından uzman yardımı alınarak geliştirilen “İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretime İlişkin Görüşleri” ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama aracı, Likert tipi beşli derecelendirme sistemine uygun olarak geliştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS (Statistics Package For Socials Sciences) paket programında değerlendirilmiş olup, verilerin çözümünde yüzde, frekans, bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen verilerin istatistiksel analizleri sonucunda öğretmen adayları; birleştirilmiş sınıflar ile ilgili bilgi ve becerilerinin yeterli olmadığı, fakülte öğrenimi sürecinde görmüş oldukları birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersinin mevcut haliyle bu alandaki bilgi ve becerilerinin belli bir düzeye ulaşmasına katkı sağlamayacağı ve mezuniyet sonrası birleştirilmiş sınıflarda göreve başladıklarında öğrencilere nasıl davranılacağını yeterince bilmedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The Joint Class Teaching lesson is a lesson given as two hours per week in the primary school teaching programs of education faculties and the first assignment of class teacher candidates graduated from education faculties are placed to villages and hamlets. In short, class teachers start to assign in the schools having joint class teaching. It is very difficult to develop knowledge and skills of class teacher candidates’ about joint class teaching application related to have two theoretical lessons per week. “Class teacher candidates’ views toward joint class teaching“ scale developed by researchers with the contribution of the experts was used for gathering data in the study. Data of survey were analyzed with SPSS by using techniques of frequency, percentage, Independent Samples t-test. It is concluded that the joint class teaching lesson had no contribution to reach required level of knowledge and skills for class teacher candidates, they had insufficient knowledge and skills about the joint class and they had not know how to behave to the students in the joint class after graduation with respect to the statistical analysis of data collected during the research.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :