Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ile ilk okuma yazma öğretimine ilişkin görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği Bilim Dalı Doktora Öğrencisi1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrenmenin oluşumunu açıklamaya çalışan davranışçı, bilişsel, duyuşsal, nörofizyolojik ve yapılandırmacı kuramlar öğrenmenin oluşumunu açıklamada farklı noktalardan hareket ederler. Herhangi birisinin daha iyi olduğunu söylemek mümkün olmayabilir. Ancak öğrenmenin oluşumu anlayabilmemiz açısından bu kuramlar bizi aydınlatır. İlkokuma yazma öğretimini farklı yaklaşımlarla gerçekleştirilebilir. Yeni ilköğretim progarm değişikliği çerçevesinde 2005-2006 öğretim yılı itibariyle “ses temelli ilkokuma yazma öğretimi” yapılandırmacı kurama göre programa alınmıştır. Bugün “cümle yöntemi” ve “ses temelli öğrenme yöntemi” ni savunanlar kendilerine göre ve belli kuramsal temelde doğrularını ortaya koymaktadırlar. Bu çalışmada ise “ses temelli öğrenme yöntemi” Sivas merkez okullarındaki 8 birinci sınıfta, 8 sınıf öğretmeni ile yapılan görüşmeler ve 8 birinci sınıf gözlemi ile elde edilen veriler ışığında yapılandırmacı öğrenme kuramı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin ikinci grup seslerden sonra yeni ses, hece ve sözcük oluşturmada yaratıcı oldukları ve yeni hece ve sözcük birimleri oluşturdukları tespit edilmiştir. Öğretmenle, başlangıçta bitişik el yazısı ile ilk okuma yazma sürecine karşı çıkmış olsalar da özellikle ikinci grup seslerin bitimiyle birlikte il kokuma yazma öğretiminin eğlenceli bir şekilde yürütüldüğünü ifade etmişlerdir.

Özet İngilizce :

Behaviourist , Cognitive, Sensory ,Neuropsychological and Constructivist approaches which try to explain the learning move on from the different points. It may not be possible to say which one is the best, however these theories enligten us to understand the learning. First reading and writing can be taught by using many different methods. ‘Voice based first reading, writing teaching’ is taken to program according to Constructivist approaches since 2005 - 2006 teaching year with the new change in the Primary School Program. Today, people who defend ‘sentence method ‘ and ‘Voice based learning method’ explain their opinions by using certain theories .In this study , ‘Voice based learning method’ is studied in the light of 8 first grade classrooms observations and interviews with eight class teachers. As a result of this research; it is understood that the students are creative to make new voices, syllables and words after second group voices. Also; they can product new syllables and word phrases. Although, in the beginning teachers oppose to first reading writing process with the joined handwriting, they express that the first reading writing process is enjoyful especially after second group voices.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :