Erkan AKGÖZ, Ramazan GÖRAL, Engin TENGİLİMOĞLU
TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTİNASYONLARI AÇISINDAN ÖNEMİ
Destinasyonlara turizm hareketlerini yönlendiren en önemli unsur turistik ürünlerdir. Klasik turizm anlayışına göre turistik ürünler genel olarak yılın belirli zamanlarında ve belli mekânlarda değerlendirilmektedir. Artan rekabet şartları göz önünde bulundurulduğunda turizm sektörünün sürdürülebilir olması gerekmektedir. Sürdürülebilir turizm için de kaynakların korunarak, yılın ve destinasyonun genelinde kullanılmasına özen gösterilmelidir. Bu özelliğinden dolayı turizmin sürdürülebilir olması ancak ürün çeşitliliği ile gerçekleşmektedir. Bu gerçeğe rağmen günümüze kadar yapılan çalışmalar ya yüzeysel olarak geçiştirilmiş ya da ihmal edilmiştir. Bu çalışmada temel turistik ürünler ile birlikte kişiye özel ürünlerin hem destinasyonlar hem de turizmin sürdürülebilir olması açısından önemine vurgu yapmak amacıyla yapılmıştır. Bununla birlikte turistik ürünlerin özellikleri, çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili stratejik seçeneklerde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Destinasyon, Turistik Ürün Çeşitlendirme
THE IMPORTANCE OF TOURISTIC PRODUCT DIVERSIFICATION IN TERMS OF ITS SUSTAINABLE DESTINATIONS
The most important factor that directs tourism movements to destinations is touristic products. According to classical tourism comprehension touristic products are evaluated in particular periods of the year and at particular locations. Tourism sector has to be sustainable when the increasing competition conditions are considered. It should be paid strict attention that resources are maintained and applied overall of the year and destination for sustainable tourism. Sustainable tourism is only possible with product diversification because of its aforementioned characteristics. Despite of this fact studies which have been conducted up to now are either superficial or ignored tourism. In this study, it is conducted to emphasize the importance of basic touristic products with products peculiar to individuals in terms of both the sustainability of tourism and destinations. Strategic options related to diversification and development of touristic products is provided along with it.
Anahtar Kelimeler: Sustainability, Destination, Diversification Touristic Product

Kaynakça