Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin vatandaşlık hakları konusundaki görüşleri

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi1
Görüntülenme :
429
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada, ilkögretim ögrencilerinin vatandaslık haklarına iliskin görüsleri incelenmistir. Ögrenci görüsleri18 maddelik besli likert türünde hazırlanmıs bir ölçek ile belirlenmistir. Ölçegin geçerlilik ve güvenirlik çalısması 90 ögrenci ile yapılmıstır. Çalısmanın örneklemini Aksaray il merkezinden rastgele örneklem yöntemiyle seçilen 483 ilkögretim yedinci sınıf ögrencisi olusturmaktadır. Hazırlanan ölçek 2010 yılının Subat– Mart döneminde uygulanmıstır. Arastırma verileri SPSS paket programı ile degerlendirilmistir. Verilerin analizinde t-testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson korelasyon katsayısı kullanılmıstır. Arastırmadan elde edilen bulgulara göre, cinsiyet, ikamet edilen yerlesim birimi, ailenin gelir düzeyi ve anne-baba egitim durumu degiskenleri ile vatandaslık hakları puanları arasında farklı düzeylerde anlamlı iliskiler bulunmustur. Arastırma bulgularının çocuk hakları, vatandaslık ve sosyal bilgiler egitimi alanlarına katkı saglayacagı düsünülmektedir

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, students’ views regarding citizenship rights were examined. Students’ views were determined by using a likert type scale consisting of 18 items. The validity and reliability of the scale was tested on 90 students. The sample of the study consisted of 483 elementary school 7th grade students that were selected randomly from the center of Aksaray province. The scale was administered to students during February and March in 2010. The data was analyzed by using The Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS). In the data analyzes, t-test, One-way ANOVA, and Pearson Correlation Coefficient were used. Findings of the study showed that there was significant relationship between gender, residence, parents’ income level, parents’ educational levels and students’ citizenship rights scores. It is also expected that findings of the study will contribute to the areas of children rights, citizenship and social studies education.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :