GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NEVŞEHİR’İN BASIM (MATBAA) TARİHİ VEMATBAANIN NEVŞEHİR’DEKİ SERÜVENİ (1950-2016)

Matbaa, sadece kitap ve benzeri materyallerin basımı için değil, aynı zamanda insanoğlu tarihi için de büyük önem taşımaktadır. Bilginin aktarılması ve yaygınlaştırılması sürecinde başrol oynayan matbaanın, Nevşehirdeki serüveni 1959 yılında Marmara Matbaasının kurulmasıyla başlamıştır. Zamanla yaygınlık kazanarak Nevşehirin aydınlanmasında büyük katkıları olmuştur. Bu çalışma ile Nevşehirde matbaacılık faaliyetlerini ilk defa kimin başlattığı, matbaaların kimler tarafından hangi gerekçelerle kuruldukları, isimleri, faaliyet süreleri ve kapandıysa kapanma nedenleri, hangi yayın organlarının basım merkezi oldukları, çalışan eleman sayıları, işletmenin zorluk derecesi, matbaada kullanılan makinelerin üretim tarihleri, menşeleri ve teknik özellikleri ortaya konulup araştırmacıların hizmetine sunularak sonraki çalışmalara da katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

THE ADVENTURE AND HISTORY OF PRINTING IN NEVŞEHİR FROM PAST TO PRESENT(1950-2016)

Printing is not only important to press books and such materials but also important for the history of mankind. The adventure of printing, which has a leading role at the transformation and prevalence of knowledge, in Nevşehir begins with the establishment of Marmara Printing House at 1959. They have become widespread by time and had great contributions at the enlightenment of Nevşehir. With this study it is aimed to contribute the future studies by putting forward who started the first printing activities in Nevşehir, why and by whom the printing houses established, names, activity durations and closure reasons if they were closed, for which publications they became printing center, the number of working staff, the difficulty level of enterprise, the production dates, origins and technical features of printing machines.