Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ileri üretim teknolojilerindeki gelişmelerin rekabetçi endüstri işletmelerine etkileri

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Diyarbakır Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
597
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojik gelişmeler, özellikle ileri üretim teknolojilerindeki gelişmeler, ana ve yan sanayi ilişkilerini önemli ölçüde etkileyerek ortak üretim ve ürün geliştirmeyi mümkün kılmıştır. İleri üretim teknolojilerinin işletmelerde kullanılmasıyla birlikte rekabet artmış ve pazar payları daralmıştır. Bu nedenle, dünya otomotiv sanayiindeki şirketler de rakiplerine üstünlük sağlamak için ileri üretim teknolojilerini kullanmışlardır. Bu çalışma, ileri üretim teknolojilerinden biri olan yalın üretim sistemini başarıyla uygulayan Japon otomotiv sanayii ile Avrupa ve Amerikan otomotiv sanayilerinin karşılaştırmasını yaparak, ileri üretim teknolojilerinin üstünlüklerini vurgulamayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

Technological developments, especially the developments in advanced production technologies have made joint production and production development possible through influencing relations between main and side industries to a great extent. After the utilization of advanced production technologies in enterprises, competition has increased and market shares have narrowed. Thus, the enterprises of world automotive industry, too, have utilized advanced production technologies to surpass their rivals. This study aims to emphasize the superiority of advanced production technologies by means of making a comparison between Japan automotive industry that practices one of the advanced production technologies, namely lean production system successfully and European and American automotive industries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :