Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hümanizm ve eğitim

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
572
DOI :
Özet Türkçe :

“Felsefe saf mantık, estetik, ahlak, metafizik (Varlık bilim) ve epitemolojiden (Gerçek bilim) oluşan bir disiplindir” (Merriam Webster Online Sözlük). “Gözlemsel araçlardan ziyade çoğunlukla spekülatif araçlarla değerler ve gerçeklerle ilgili genel bir anlayış arar ve gerçek ve doğru varsaydıkları üzerine hayatı anlamlandırmaya çalışır.” Her felsefi yaklaşım kendi gerçek algısıyla hayatın ve dünyanın anlamını yorumlar. Hayat anlayışı doğrultusunda da eğitime, üretime, emeğe ve geleneğe karşı tutumunu biçimlendirir. Eğitim felsefeleri de köklerini değişik dünya görüşlerinden alarak gelişmiştir. Esasicilik Maddeciliğe, Daimicilik İdealizme, İlerlemecilik Pragmatizme dayanır. Hümanist eğitim anlayışı ise Hümanizmin eğitime bakışıdır. İlk çağlardan günümüze kadar her toplum farklı felsefi inanışları farklı zaman ve yoğunlukta yaşamıştır. Bu yazının amacı ise değişik felsefi akımlardan örneklerle yola çıkarak günümüz hümanist anlayışının teori ve pratiğini özellikle eğitim perspektifinden tanıtmaktır.

Özet İngilizce :

“Philosophy is a discipline comprising as its core logic, aesthetics, ethics, metaphysics, and epistemology” (Merriam Webster Online Dictionary). “It’s the discipline that searches for a general understanding of values and reality by chiefly speculative rather than observational means” and tries to establish the life on the truth or reality it assumes. Each philosophical approach comments on the understanding of life and world view from the perspective of the truth or reality it assumes. Understanding of life and world view forms it’s attitudes to education, production, labor and love. Educational philosophies have developed taking their roots from different worldviews. Essentialism roots from Materialism, Perennialism roots from Idealism, Progressivism roots from Pragmatism. Humanistic education is educational perspectives of Humanism. From the very early ages to nowadays, each society has taken different world views in different time periods and different intensity. The purpose of this paper is to introduce the theory and practices of humanistic worldview especially from educational perspective in comparison to other philosophical world views.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :