Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Günümüz itibariyle sivil toplum kuruluşlarının iktisadi ve sosyal fonksiyonları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
588
DOI :
Özet Türkçe :

Sivil toplum kuruluşları, 1980’li yıllardan itibaren ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarında gördükleri işlevleriyle önemli birer aktör haline gelmişlerdir. Bu çalışmada; sivil toplum olgusuna ve onun taşıyıcı unsuru olan sivil toplum kuruluşu kavramına değinilerek, sivil toplum kuruluşlarının toplum üzerindeki iktisadi ve sosyal fonksiyonlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Yapılan çalışma sonucunda sivil toplum kuruluşlarının; kendi amaçları doğrultusunda, toplumsal faydaya yönelik faaliyetleriyle, ilgili oldukları konularda toplumu bilinçlendirebildikleri ve kamuoyu oluşmasını sağladıkları, toplumun istemleri doğrultusunda bir baskı unsuru olabildikleri, demokratik iç işleyişleri ile üyelerine demokratik tutum ve sivil zihniyet kazandırabildikleri, dolayısıyla sivil toplumun gelişiminde işlevsel bir rol aldıkları, yabancılaşmanın olduğu toplumlarda, insanların bir araya gelerek toplumsal dayanışmalarına yol açtıkları, iktisadi alanda ise gelişme ve kalkınma konularında başta olmak üzere ekonomik ilişkilerin ve organizasyonların yapılanmasında öncülük ettikleri görülmektedir.

Özet İngilizce :

Non-governmental institutions have become an important element due to the role they have had in the social, financial and political field of countries since the 80’s. In this study it is aim to mention about the term civil society and uncover economic and political roles of NGO’s on society. In this study, it is seen that NGO’s can acknowledge the society and create a public sense about their activities regarding the benefit of society and the issues they are involved in. They are also able to become an element of pressure on the demand of society and It is also seen that they are able to make their members obtain a democratic attitude and a civil point of view through their inner democratic processes and therefore, have a functional role to improve civil society. It is seen that they can gather people and thus form to a public spirit in the societies where there is alienation. And that they lead to establishing economic relationships and organizations especially about development and progress in economic.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :