Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Günebakan madde bağımlılığını önleme eğitim programının lise öğrencilerinin madde kullanım sıklığı, uyuşturucu maddeler hakkındaki bilgi düzeyleri ve yanlış inanışları ile madde reddetme becerileri üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, İzmir Konak Rehberlik Arş. Merkezi2
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Günebakan Madde Bağımlılığını Önleme Eğitim Programının (GMBÖEP) 10. sınıf lise öğrencilerinin madde kullanım sıklığı, madde reddetme becerileri, maddeler hakkında bilgi düzeyi ve maddeler hakkındaki yanlış inançları üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma, deney ve kontrol gruplu öntest ve son-test modeline dayalı deneysel bir çalışmadır. Çalışmaya katılan 42 öğrencinin 21’i deney grubunda 21’i ise kontrol grubunda yer almaktadır. Deney grubuna 13 haftalık GMBÖEP uygulanırken, kontrol grubuna hiçbir bir eğitim verilmemiştir. Uygulanan deneysel işlem sonunda elde edilen bulgular, Mann Whitney U-testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda GMBÖEP, öğrencilerin uyuşturucu maddeler hakkındaki bilgi düzeyleri ve madde reddetme becerileri üzerinde artış sağlarken maddelere yönelik yanlış inanışlarında azalma sağlamıştır. Ancak GMBÖEP’in öğrencilerin madde kullanım sıklığı üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı belirlemiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to investigate the effectiveness of Günebakan Education Program for Preventing Substance Abuse (GEPPSA) on substance use, refusal skills, knowledge level and mistake beliefs about substance of 10th grade high school students. The experiment was designed according to pre-test post-test procedure with experiment and control groups. Both the experimental group and the control group composed of 21 students. The experimental group participated in 13 week GEPPSA, while the control group was not given any training. The data were analyzed by applying in Mann Whitney U test and Wilcoxon matched-pairs signed ranks test. The results demonstrated that there was a significant increase in the knowledge and rejection skills and decrease in the mistake beliefs about substance of students who attended education program related to substance use prevention. On the other hand GEPPSA did not significant effect on substance use of students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :