Sayı : 44
TÜRK HALK DANSLARININ İCRASINDA BİR ASMA DAVUL GELENEĞİ “AYAĞA ÇALMA
TRADITION OF SUSPENDING DRUM IN PERFORMING OF TURKISH FOLK DANCES “PLAYING TO FOOT MOVEMENT
Eyüp UZUNKAYA,Özlem AKBAL

7 5

Bu makalenin amacı geleneksel Türk Kültüründe ve halk danslarının geleneksel icrasında kullanılan en önemli enstrümanlardan asma davulun tarihi, gelişimi, özellikleri ve geçmişten günümüze kadar gelen Ayağa Çalma Geleneğini incelemektir. Doğaçlama gelişen bir icra biçimi şeklinde bütün yörelerde görülen ayağa çalma geleneğinin önemi vurgulanmıştır. Türk kültüründe davulun yeri ve önemi ne kadar fazlaysa, davulun icrasında Ayağa Çalma Geleneği de bir o kadar önemlidir. Bu metodun daha iyi anlaşılıp daha ileri nesillere taşınması için çalmak kadar, dansı bilmek, eşlik edebilmek ve müziği bilmek de önemlidir. Yörelere göre davulun boyutu, çeşitleri, çalma şekilleri değişse de ayağa çalma geleneği ortak bir mirastır. Yapılan araştırmalarda ayağa çalma metodu ile alakalı yeterli bilimsel çalışmanın yapılmadığı ve yararlanılacak kaynak eksikliği dikkati çekmiştir.
The aim of this article is, analyzing the suspended drum which is one of the most important instruments and used for the Turkish culture and traditional performance of folk dance based on the history, development process, features and examining the traditional playing techniques of drum according to the foot movement. In this article, the importance of this extemporaneousness playing was laid emphasis on. The dance and music knowledge is also important requirements to convey information to new generations. Even if, the size, type or playing style of drum can change with regard to the region, playing for foot tradition does not change. According to research, there is not enough scientific study and resource about this method.
Anahtar Kelimeler: Halk Dansları , Asma Davul , Ayağa Çalma , Geleneksel İcra, Metot
Anahtar Kelimeler: Folk Dances, Suspended Drum , Playing Drum to Food Movement , Traditional Performance, Method

Kaynakça

Eyüp UZUNKAYA,Özlem AKBAL