Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme süreçlerinde teknolojik öğrenme deneyimleri: güney kore örneği ve çin’in “yetişme” çabaları

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi S.B.M.Y.O.1
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

Bilim, teknoloji ve sanayi politikaları ülkelerin refah seviyesini doğrudan etkileyen unsurlardır. Gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme süreçlerinde, büyüme hızını ve uluslararası rekabet gücünü artırmada bilim-teknoloji politikalarının önemli bir yeri olduğu yaşanan ülke deneyimleri ile daha iyi anlaşılmıştır. Günümüzde gelişmiş ülkeler gibi gelişmekte olan ülkeler açısından da, bilim-teknoloji politikalarının gündemi olarak inovasyon (yenilik) sistemi ve yeteneğini geliştirmenin ön plana çıkarıldığı görünmektedir. Bu bağlamda, gelişmekte olan ülkelerde teknolojik yetenek edinimi sorunsalının önem kazandığı söylenebilir. Bu sorunsala açılım getirme konusunda Güney Kore ve Çin’in teknolojik öğrenme pratiklerini tanımak yararlı olacaktır.

Özet İngilizce :

Policy on science, technology and industry are the factors directly affect prosperity level of countries. It was understood by experiences of countries that policy on science-technology plays a key role in increasing international competitive power and growth rate during industrialization processes in developing countries. It is seen that innovation system and capability as agenda of policy on science-technology has become remarkable for developing countries as well as developed countries. In this context, we can say that the problem of acquiring technological capability in developing countries has become more important and significant. It is thought that it might be useful to get to know technological learning practices in South Korea and China in terms of bringing expansions to this problem.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :