Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdüren işletmelerde zaman yönetimi üzerine ampirik bir araştırma: bursa ili örneği

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F İşletme Bölümü1, İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü2, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü3
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz yönetim anlayısında bir isletmenin en degerli kaynagı zamandır. Zaman yitirildiginde geriye dönüsü hiçbir sekilde mümkün olmayan ve genellikle ihmal edilen bir kaynaktır. Dolayısıyla, literatürde de zaman yönetiminin açıklanmasında önemli eksiklikler bulunmaktadır. Literatürde var olan bu eksikligi gidermek amacıyla çalısmamızda farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdüren isletmelerdeki zaman yönetimi incelenmektedir. Çalısmada, arastırmacılar tarafından gelistirilen ve üç adımdan olusan anket formu ile toplanan veriler degerlendirilmistir. Anket formunun birinci bölümü katılımcılara iliskin demografik bilgileri, ikinci ve üçüncü bölümleri ise zaman yönetimini degerlendirmek üzere tasarlanmıstır. Zaman yönetimini incelemek için varyans, ki-kare ve frekans analizlerinden yararlanılmıstır. Çalısmamızın sonucunda, etkin zaman yönetimi konusunda isletmelere önerilerde bulunulmustur.

Özet İngilizce :

In the today management approach, time is the most precious resource of an organization. Once lost, there is no chance of getting it back. But, usually it is not thought. Also, in the theoretical base there has been critical deficiencies in explaining the time management. In order to fill this gap that our study examine time management in organizations which are living on different sectors. Data of the survey was collected by a three step questionnaire developed by the researcher. The first was collected demographic information related to the respondents while the second and the third was designed to assess the time management within the organization. Varyans, chi-square and frequency analyses are used to examine time management. In addition, some advices were given to the organizations about effective time management.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :