Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklı algılanan değer perspektifine sahip kişilerin ayırt edici özelliklerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
611
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısma ile cep telefonu ve buzdolabı kullanan tüketicilerin söz konusu ürünlere yönelik algıladıgı deger esas alınarak gruplara ayrılarak kisilerin ayırt edici özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıstır. Buna göre; arastırmanın bulguları cep telefonu kullanıcılarının üç gruba, diger taraftan buzdolabı kullanıcılarını ise bes ayrı gruba ayrıldıgını ortaya koymustur. Genel olarak, cep telefonu ve buzdolabı kullanan tüketiciler demografik özellikler ve marka tercihleri açısından çok önemli bir farklılıgın olmadıgı görülmüstür. Hem cep telefonunda hem de buzdolabındaki her gruptaki tüketicilerin algılanan deger açısından önem verdikleri özellikler degisiklik göstermektedir.

Özet İngilizce :

With this study, we aimed to investigate cellular phone and refrigerator users’ differentiated characteristics based on their value perceptions by clustering the consumers. According to this, research findings indicate that cellular phone consumers can be clustered in to three groups, on the other hand refrigerator consumers in to five groups. In general, we can conclude that, there aren’t significant differences between cellular phone and refrigerator consumers’ demographic characteristics and brand choice decisions. Addition to this, in both cellular phone and refrigerator consumers groups, the important characteristics are different according to their perceived value.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :