Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ergen öznel iyi olusunun öz saygı ve iyimserlik eğilimi ile ilişkisinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Ankara Numune Eğitim ve Arastırma Hastanesi2
Görüntülenme :
604
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada, ergen öznel iyi olusunun öz saygı ve iyimserlik eğilimi ile iliskisi incelenmistir. Yasları 14-18 arasında değisen 227 lise öğrencisi, Ergen Öznel Đyi Olus Ölçeği, Rosenberg Öz Saygı Ölçeği ve Đyimserlik Ölçeği'ni yanıtlamıslardır. Verilerin analizinde Pearson korelasyon yöntemi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıstır. Ergen öznel iyi olusunun iyimserlik eğilimi ile yüksek düzeyde olumlu (.50) ve öz saygı ile orta düzeyde olumlu (.31) iliskili olduğu bulunmustur. Regresyon analizi sonuçlarına göre, iyimserlik eğiliminin ergen öznel iyi olusunu %25 düzeyinde yordadığı bulunmustur. Bulgular literatür doğrultusunda tartısılmıstır.

Özet İngilizce :

In this study, the relationships between adolescent subjective well-being, self-esteem, and optimism are investigated. 227 high school students between the ages 14-18 answered adolescent subjective well-being, selfesteem, and optimism scales. In data analysis, Pearson correlation and multiple regression analysis were used. It was found that the adolescent subjective well-being was highly related with optimism (.50), and moderately related with self-esteem (.31). according to regression analysis, it was found that optimism highly (25%) predicted to adolescent subjective well-being. The results was discussed with the literature findings.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :