Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eminönü ve fatih ilçelerinin rekreasyon alanlarının şehir coğrafyası açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü1
Görüntülenme :
604
DOI :
Özet Türkçe :

Halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek rekreasyon alanlarının yapımı ve hizmete sunulması, son yüzyılda tüm İstanbul’da olduğu gibi Eminönü ve Fatih ilçelerinden oluşan Tarihi Yarımada’da ihmal edilmiştir. Eminönü ve Fatih ilçeleri Osmanlı Devleti zamanında İstanbul halkının en çok rağbet ettiği alanlar durumunda iken, günümüzde tarihi rekreasyona yönelik olarak ziyaret edilmekte ve sahil şeritleri ile balıkçılara hizmet vermektedir. Bu çalışmada Tarihi Yarımada’nın rekreasyon alanları öncelikle Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan standartlar dikkate alınarak incelenmiş ve çalışma alanında yapılan anketlerle İstanbul halkının görüşleri alınmıştır. Rekreasyon alanlarının çevresinde oluşturulan zonlar ile rekreasyon sahalarının servis alanları belirlenmiş, belediyelerden alınan bilgiler yardımıyla da bu alanların içerdiği tesisler tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda çalışma alanında kişi başına düşen rekreasyon alanının gelişmiş ülkelerdeki standartların altında olduğu, rekreasyon sahalarının içerik bakımından yetersiz olduğu, genel olarak kullanıcıların sınırlı aktivitelere katıldıkları ve rekreasyon alanlarından memnun olmadıkları tespit edilmiştir. Bu nedenle Tarihi Yarımada’nın rekreasyon alanları yeniden planlanmalı, restore edilmeli, tesis sayısı artırılarak kullanıcılara daha çeşitli hizmetler sunulmalıdır.

Özet İngilizce :

Historical districts of Eminönü and Fatih lack recreational areas for public use as other parts of Istanbul. Eminönü and Fatih were the most popular places for recreational activities during the Ottoman era. However, today these places are visited by tourist wishing to see historical sites and shorelines in the area are used for fishing. This study examines these two historical sites in terms of the areas designated for recreational activities using the American Recreational Standards and administering a questionnaire to those who reside in the area. The service areas of the recreational areas were determined by buffering and facilities of the recreational areas were defined with the help of the information provided by the municipalities. According to our investigations, recreational area per person is below the American Recreational Standards and recreational areas of the study area are poor in terms of facilities. Furthermore users of recreational areas usually participate in certain activities and are not satisfied with designated recreational areas. Therefore, the recreational areas under examination should be replanned, restored, and better maintained.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :