Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 5 , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültesi öğrencilerinin matematik dersinin öğretim şekli üzerine bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümü1
Görüntülenme :
934
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Egitim Fakültesi İlkögretim ile Ortaögretim Fen ve Matematik Alanları Bölümü Matematik Ögretmenliklerinde ögrenim gören ögretmen adaylarının matematik dersinin ögretim sekline yönelik görüslerini ortaya koymaktır. Betimsel bir arastırma olarak planlanan çalısmanın bulguları ile bölüm, sınıf ve cinsiyet incelenmistir. Ögretmen adaylarının, matematik dersinin ögretim sekline yönelik görüslerinin analizinde ise karsılastırılmalı gruplar için varyans analizi (one-way), t- Testi ve Scheffé teknikleri kullanılmıs, anlamlılık düzeyi 0.05 alınmıstır. Elde edilen bulgulara göre, kız ve erkek ögrencilerin matematik dersinin ögretim sekline yönelik görüslerinin ortalama puanları, kız ögrencilerinin lehine olmak üzere anlamlı düzeyde farklılık göstermistir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is mathematic teacher candidates were studied in terms of teaching technique gender, department and class. In this direction, a survey method was used to determine the idea of the teaching candidates who study in primary and second teaching department in Ziya Gökalp education faculty of Dicle University. As for analysis of the idea of teacher candidates on the way of teaching mathematic, comparative groups for variance analysis, T- test and techniques of Scheffé were used, and the significance level was 0.05. According to the findings, it was found the average score for female on teaching technique is significantly higher than male.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :