Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik başarı düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Ü., Eğitim F. Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
445
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin aile gelir durumu, ailesi ile yasadığı yer, anne-baba eğitim düzeyi, üniversiteyi kaçıncı yılda kazandığı, dershaneye gitme değiskenleri ile öğrenci akademik basarı puanları arasındaki iliskiyi belirlemek ve lise bitirme derecesinin akademik basarıyı ne derece açıkladığını tespit etmektir. Tarama modelli betimsel bir çalısma olan arastırmanın bulguları, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi birinci sınıfta öğretim gören 333 öğrencinin dönem sonu basarı ortalamaları ile demografik değiskenlerinin incelenmesi sonucunda elde edilmistir. Elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin aile gelir durumu, baba eğitim düzeyi, üniversiteyi kaçıncı yılda kazandığı, dershaneye gitme durumu değiskenlerinin öğrencinin akademik basarı puanı üzerinde istatistiksel bakımdan anlamlı oldukları tespit edilmis, lise bitirme derecesinin akademik basarıyı düsük düzeyde açıkladığı sonucuna ulasılmıstır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the relationship between the student academic achievement scores and the variables of family income of the students studying at the faculty of education, the place they are living in with their families, the education level of parents, in which entrance year of the university exam they have succeeded, whether they've gone to a special course or not and to determine to what extend finishing the high school degree explains academical success. The findings of the research ,which is a scanning patterned descriptive work, is a result of the investigation of demographic variables and the end of the term average success of the 333 students studying at the Muallim Rıfat Faculty of Education in the University of Kilis 7 Aralık in the 2010-2011 academic year. According to the findings obtained; the factors as the students' family income, father's level of education, in which year of the exam attending the university, the condition of going to a special course are determined to be %5 of impotance level and statisticaly significant ; a conclusion that finishing high school degree explains success at a low level is reached.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :