Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültesi öğrencileri tarafından sınıfta algılanan stres nedenleri ve kişisel değişkenlerin strese olan etkisi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Gazi Üniversitesi 2, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlköğretim Bölümü3
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı ögrencilerde strese neden olan sebepleri belirlemek ve stres ile cinsiyet, yas, gelir durumu, basarı düzeyi, ikamet yeri, okunan bölüm degiskenleri arasındaki iliskiyi belirlemektir. Bu arastırmanın evrenini Gaziantep Üniversitesi Kilis Muallim Rıfat Egitim Fakültesinde egitim gören 110 ögrenci olusturmaktadır. Örneklem, arastırma evreninden rasgele seçilmistir. Arastırmada ögrencilerin sınıf ortamında algıladıkları stres nedenleri 20 maddelik “Sınıfta Stres Nedenleri Ölçegi” yardımıyla belirlenmistir. Bagımsız degiskenlere iliskin bilgiler ise “Kisisel Bilgi Formu” ile elde edilmistir. Ögrencilerin stresleri ile cinsiyet, ikamet ettikleri yer, basarı durumları ve okudukları bölüm arasında anlamlı fark oldugu saptanmıstır. Sınıfta algılanan stres ile yas ve ailenin gelir durumu degiskenleri arasında anlamlı bir fark görülmemistir.

Özet İngilizce :

This research was made in order to determine the reason of stress and the relation between the stress and students’ age, level, sex, income, the place which they inhabit, the department of their programme. The population of the study comprised 110 students who receive training at Gaziantep University Kilis Muallim Rıfat Education Faculty. Subjects (participants) were chosen through random sampling. The Reasons of Stress Scale in the Classroom method consisting of 20 items was used to determine the datas about reasons and statements which are perceived by students. Personal Information Form was used to determine datas about independent variable. It is reported that there are meaningful differences with students’ stress which they perceive in the classroom atmosphere and their sex, the place which they inhabit, their level of success, the department of their programme. It has been seen that, there are no meaningful differences with their stress which they perceive in the classroom and the age, their family income.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :