DEMOKRATİK AÇILIM SÜRECEKürt Sorunu Konusunda Türk Karar Vericilerin Önerilerinin Karşılaştırmalı Analizi

Aktütün saldırısından sonra Kürt Sorunu Türkiye'nin gündemine oturmuş ve saldırı sonrası Türkiye'deki karar vericiler Kürt sorununun varlığını konuşmaya başlamışlardır. Her ne kadar Türkiye'de hükümet sorunun çözümü için adımlar atmış olsa da, bu gelişmeler neticesinde sorunun kökten çözüleceğini dair bir sonuç çıkartılmamalıdır. Çünkü gerek parlamentodaki partilerin gerekse parlamento dışındaki partilerin konu ile ilgili çözüm önerileri veya görüşleri analiz edildiğinde bu partilerin sorunun çözümü hususunda ortak bir görüşe sahip olmadığı ortaya çıkmaktadır. Hatta ortak bir görüşe sahip olmaları imkansız gözükmektedir. Özellikle yapılan analizde görülmektedir ki, BDP sorunun sebebini araştırıp karar vericilerle ortak hareket edeceği yerde tam tersine BDP mevcut hükümetle ortak hareket etmemekte ve hatta sorunun çözümünü zora sokmaktadır. Gerek partilerin gerekse Türkiye'deki karar vericilerin sorunun çözümü için ortak bir görüş sergileyememeleri gibi nedenlerden dolayı sorunun yakın bir zamanda çözüme kavuşturulması beklenmemelidir. Sorunun çözümü açısından AKP, CHP ve Genelkurmay farklı çözüm önerileri geliştirseler de sonuçta sorunun bir an evvel çözülmesini istemektedirler. Burada sorunun çözümüyle ilgili olarak en büyük sorumluluk hükümetindir ve mevcut hükümet daha fazla çaba sarfetmeldir. Bu çalışmada Türk karar vericilerinin sorunun çözümü için önerdikleri çözüm önerileri ve Kürt sorununa yaklaşımları analiz edilmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Türkiye, Kürt Sorunu, AKP, CHP BDP

DEMOCRATIC INITIATIVE PROCESS Comparative Analysis Of The Suggestions Of Turkish Decision-Makers On The Kurdish Problem

PKK and Kurdish question has become the most talked subject after Aktütün attack. And Turkish decision makers have begun to question the existence of the Kurdish problem. However, there is no hopeful with powers solution of problems. Because it is necessary; comparing interested partys proposals solution and views, identifying common views on and labeling which is possible and / or non-points. However, this is not possible to specify to the parties' statements reflect the fact that. Especially, the emergence of the problem that is causing the political, cultural and structural factors in the state with the BDP is not possible to say that the concerted effort. Not reflected in public opinion in general, the government, the main opposition party (CHP) and the Chief of Staff for the solution of the problem is almost consensus opinion. To solve the problem, the biggest responsibility falls to power and has to spend power-intensive effort for the solution of the problem. In this study, we approach the issue of Turkish decision-makers and the proposals solution will be analyzed.