Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Egemenlik ve uluslararası hukuk çelişkisi: milli yetki kavramı açısından bir analiz

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
537
DOI :
Özet Türkçe :

Milli Yetki kavramının uluslararası hukuktaki niteliğini ve içeriğini inceleyen bu çalışma, uluslararası hukukun devletin egemen yetkisine getirdiği sınırlamalar çerçevesinde devletin içteki sorunların düzenlenmesiyle ilgili yetkilerine uluslararası örgütler tarafından müdahale edilip edilmeyeceğini ve Milli Yetki alanının olup olmadığını tartışarak devletin gelişen uluslararası hukuk karşısında Milli Yetki alanlarının gittikçe daraldığını ve uluslararası alanın bir parçası haline geldiğini göstermek amacındadır. Egemenliğin ancak hukuk tarafından belirlenen ve sınırlanan bir yetki olduğu noktasından hareket eden bu çalışma, ulusal olsun uluslararası olsun bir yetkinin kullanımının hukuka dayanması gerektiği, sadece iç hukuku ilgilendiren sorunların olmadığını iç hukuk ile uluslararası hukukun birbiriyle ilişkili ve bir bütün olduğu çerçevesinde Milli Yetkiyi değerlendirmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Examining the reality and content of Domestic Jurisdiction notion in international law this study debates intervention of international organizations in internal matters to be arranged by State jurisdiction under international law restricting sovereign power of State. Regarding existence of domestic jurisdiction area as arguable subject this study aims to indicate that the area of Domestic Jurisdiction is increasingly constricted through evolution of international law as becoming part of this law. From point of view that sovereignty is an authority solely determined and limited by law, this study evaluates Domestic Jurisdiction under the fact that mutual relation and integration exist between domestic and international law and no matters are considered to be exclusively within Domestic Jurisdiction.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :