Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Efl learners’ communication obstacles

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of the present study is to investigate Turkish EFL learners’ communication obstacles in English language classrooms. Main obstacles of communication are anxiety and unwillingness. In this study, the situation of the students’ anxiety and unwillingness was determined. This study was carried out in spring term of 2007-2008 education year in Education Faculty of Adıyaman University in Turkey. A66-item survey of 139 first-year undergraduate non-English majors revealed that 1. Most of the respondents were willing to participate in interpersonal interactions and like to risk using/speaking English in the class. 2. Half of the students felt anxious to communicate in their English language classrooms and speaking to native speakers. 3. Females are less anxious and more willing to communicate in English classrooms than males. 4. The students in Social Science department feel more anxious and are more unwilling to communicate in English classroom than the students in Math, Science and Class Teacher departments. 5. Students who perceive their English “poor” feel more anxious and are more unwilling to communicate in English classes than the other students perceiving their English level “Very Good, Good and OK,”

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı yabancı dil İngilizce dil sınıflarında İngilizce öğrenen öğrencilerin iletişim engellerini araştırmaktır. İletişim engellerinin başında kaygı ve isteksizlik durumu gelmektedir. Bu araştırmada öğrencilerin kaygı ve isteksizlik durumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırma 2007/08 öğretim yılı bahar döneminde Adıyaman Üniversitesi Eğitim fakültesinde gerçekleştirildi. Araştırmaya İngilizce dersi alan 139 birinci sınıf öğrencisi, 66 maddeden oluşan ankete cevap vererek katılmışlardır. Araştırma sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğu, İngilizce derslerinde kişiler arası iletişim kurmada ve sınıfta İngilizce konuşmada istekli görünmüşler. 2. Öğrencilerin yarısı İngilizce dersinde konuşmada ve anadili İngilizce olanlarla konuşmada kendilerini kaygılı hissetmişler. 3. Bayan öğrenciler erkek öğrencilere göre İngilizce dersinde iletişim kurmada daha az kaygılı ve daha istekliler. 4. Sosyal Bilimlerdeki öğrenciler, Matematik, Fen Bilgisi ve Sınıf öğretmenliği bölümündeki öğrencilere göre İngilizce dersinde iletişim kurmada kendilerini daha kaygılı ve daha isteksiz hissetmektedirler. 5. İngilizce dersinde kendilerini “zayıf” algılayanlar, kendilerini “ çok iyi”, “iyi”, ve yeterli” algılayanlara göre İngilizce dersinde iletişim kurmada daha kaygılı ve isteksizler.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :