Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Effects of foreign language knowledge transfer and gender on test results of underlining

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
462
DOI :
Özet Türkçe :

Research has shown that freshmen at universities suffer from reading assignment as they cannot decide what to read without help. This study had a mixed design in which quantitative and qualitative approaches were used to find out expository text underlining skills of 107 university students from two departments with respect to department and gender. After the underlining skill test, an interview was given to 20 students from the two departments. Quantitative research showed that foreign language competence significantly contributed to the test scores, but not gender. Findings from the quantitative research were theme-coded and transferred into tables for 20 participants.

Özet İngilizce :

Araştırmalar üniversiteye yeni katılan öğrencilerin neyi okumaları gerektiğini bilmediklerinden dolayı okuma ödevlerinde zorlandıklarını göstermiştir. Bu çalışma, yabancı dil bilmenin ve cinsiyetin, üniversite öğrencilerinin metin alt çizme üzerine etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, bu konuda yüksek ve düşük notlar alan bazı öğrencilerin okuma ve alt çizme konusundaki görüşleri ile kendilerini birer okur olarak nasıl algıladıkları da araştırılmıştır. Bu amaçla, sınav sonuçlarına göre, her iki bölümden toplam 20 öğrenciden görüşme yoluyla nitel veri toplanmıştır. Nicel araştırma yabancı dil bilgisinin açıklamacı metin alt çizme üzerinde anlamlı bir fark yarattığını göstermiştir. Cinsiyet aynı konuda anlamlı bir belirleyici değildir. Nitel bulgular tema kodlaması ile tablolara aktarılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :