Sayı : 52
KIRIM’IN RUSYA FEDERASYONU’NA BAĞLANMASININ RUSYA’YA KOMŞU ÜLKELERE OLASI ETKİLERİ
The Annexation of Crimea by Russia and Its Potential Impacts on the Countries Having Border With Russia
Abdulkadir BAHARÇİÇEK,Osman AĞIR

11 6

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra siyasi mirasını devralan Rusya Federasyonu, eski SSCB ülkelerinin Batılı uluslararası kuruluşlara üyeliklerine kuşku ile yaklaşmış ve bu ülkeleri siyasi etkisi altında bulundurmayı dış politika öncelikleri arasına almıştır. Eski bir SSCB ülkesi olan Ukraynanın Rusya açısından tarihsel, jeopolitik ve ekonomik açıdan çok önemli bir ülke olması nedeniyle, gelecek tercihini Batıdan yana kullanması Rusyayı aşırı derecede rahatsız etmiş ve Rusya tarafından yönetilen süreç Kırımın Rusyaya katılmasıyla sonuçlanmıştır. Bu durum, Rusyaya komşu ve önemli oranda Rus etnisiteye mensup nüfusu barındıran ülkelerde de benzer durumların yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu akıllara getirmiştir. Bu makale bu soru üzerine kurgulanarak, Makalede Kırımın Rusyaya katılmasının nedenleri ve Kırımın Rusyaya katılmasının Rusya ile kara sınırı bulunan ülkelere olası etkileri tartışılmıştır.
Following the dissolution of Soviet Union, the Russian Federation that inherited its political system has had doubts about the post-Soviet states being a member of the international western organizations. Therefore influencing these countries politically has been one of the foreign policy priorities of Russia. Russia was highly annoyed as Ukraine, a former Soviet Union country which is very important country for Russia in terms of historical, geopolitical and economic aspects, opted for closer relations with West than those with Russia in its future. Consequently Crimea was annexed by Russia following an operation conducted by this country. This case suggests whether the neighboring countries of Russia which have ethnic Russians in considerable numbers may face similar situations. This article is built on this question. The article discusses the reasons of annexation of Crimea by Russia and its potential impacts on the countries having land border with Russia.
Anahtar Kelimeler: Rusya, Ukrayna, Kırım, Kriz, Sovyetler Birliği, Avrupa Birliği
Anahtar Kelimeler: Russia, Ukraine, Crimea, Crisis, Soviet Union, European Union.

Kaynakça

Abdulkadir BAHARÇİÇEK,Osman AĞIR