Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Effective english language teacher from the perspectives of prospective and in-service teachers in turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, the ideal and actual characteristics of an effective English language teacher are studied from the perspectives of prospective and in-service teachers of English. By using a mixed method design, data were collected through interviews with prospective and in-service teachers of English and a survey distributed to prospective teachers of English. The aim of the study was to find the characteristics of the effective English language teacher from the perspectives of the participants, whether or not in-service teachers are found to be effective from the perspective of prospective teachers, and how in-service teachers evaluate themselves as effective teachers. Apart from unearthing the qualities attached to the effective teacher, findings have shown that majority of the prospective teachers do not regard their mentors (in-service teachers) effective. Similarly, inservice teachers claim that not having proper in-service training programs and an updated curriculum, makes it difficult to be an effective teacher of English in their schools.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada etkili bir Ġngilizce öğretmeninde bulunması gereken nitelikler Ġngilizce öğretmeni adayları ve Ġngilizce öğretmenlerinin bakış açılarıyla incelenmekte ve sonuçlar tartışılmaktadır. Niteliksel ve niceliksel yöntemlerin birlikte kullanıldığı bu çalışmada veriler yüz yüze yapılan görüşmeler ve geliştirilmiş bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma soruları etkili bir Ġngilizce öğretmeninde bulunması gereken niteliklerin ve aday öğretmenlerin halen öğretmenlik yapmakta olan Ġngilizce öğretmenlerini yeterli buldukları alanların neler olduğudur. Buna ek olarak, öğretmenlerin kendilerini hangi alanlarda yeterli gördükleri de araştırma soruları arasındadır. Araştırmanın sonuçları aday öğretmenlerin öğretmenleri yetersiz gördükleri alanların sayıca çok olduğunu ve öğretmenlerin de hizmet içi eğitim programlarının yetersizliğinden ve çok sık değişen ders programlarının kendilerini olumsuz yönde etkilediğinden şikayetçi olduğunu içermektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :