Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ebeveynlerin okul öncesi dönemdeki çocuklarına (60-72 ay) yaşattıkları doğal çevre deneyimlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
517
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı ebeveynlerin okul öncesi dönemdeki çocuklarına (60-72 ay) yaşattıkları doğal çevre deneyimlerini ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini Giresun il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokulları ve ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden 60–72 aylık çocukların ebeveynleri oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri aile tarama ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmanın sonunda ailelerin çocuklarına yaşattıkları doğal çevre deneyimlerinin; yaşanılan yere ve ailenin aylık gelirine göre farklılaşmadığı, annenin öğrenim düzeyi, babanın öğrenim düzeyi, annenin mesleği ve babanın mesleğine göre ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of that study is to introduce the natural environment experiences provided to the preschool children by their parents. The sampling of the study consists of the 353 preschool children of 60-72 months, attending the independent kindergartens affiliated to the Ministry of National Education and the nursery classes of the primary schools in Giresun city center, and their parents. As the data collection tool, the “Family Scanning Scale” consisting of 17 items had been used. At the research it had been arrived to the conclusion that the attitudes of the preschool children against the environment do not differ as a result of the place they lives, the education level of their parents, the income of the family, or the career of the parents, but as a result of their gender .

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :