Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 5 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğu ve batı felsefesinde altın çağ mitleri

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
380
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, Doğu ve Batı düşünce geleneğindeki ‘altın çağ mitlerine’ felsefi açıdan yaklaşmaktadır. Makalenin iki temel amacı vardır; ilki, altın çağ mitlerine eleştirel açıdan yaklaşmak, ikincisi ise, Doğu felsefesinin tarihsel evriminde neden seküler bir hareket yaratamadığını ortaya koymaktır. Bu nedenle, makalenin bütünü içerisinde, yer yer Doğu ve Batı felsefe geleneği karşılaştırılmış, özellikle Doğu felsefe geleneği, dayandığı ilkeler ve modern Doğu düşüncesindeki yansımaları açısından çözümlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This paper approaches the ‘golden age myths’ in Eastern and Western traditional thought from a philosophical context It has two aims, namely the criticism of golden age myths and the determination, why East philosphy have not beeen created a secular movment in his historical evolution. Hence, in this paper, sometimes have been compared Eastern phiosophical tridation with Western philosophical tridation and espacially analysed Eastern philosphical tradition and its prenciples and their impact on modern Eastern thought.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :