Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Diyarbakır çocuk ve gençlik merkezinin ergonomik açıdan değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü1, Diyarbakır Rölöve Ve Anıtlar Müdürlüğü2
Görüntülenme :
479
DOI :
Özet Türkçe :

Sokak çocukları olgusu, hızlı bir kentleşme, aşırı nüfus artışı, kırsaldan kentlere yaşanan göçler ve dolayısıyla işsizlikle birleşip toplumlarda görülmeye başlamıştır. Ailelerinden gerekli desteği alamayan, özellikle küçük yaş grubundaki bireyler, yaşamlarını kendileri için büyük tehlikeler oluşturan, kötü alışkanlıklar edinmelerine neden olan, sokaklarda geçirmeye başlamaktadırlar. Bu durumu ortadan kaldırmak ve çocukları sokak ortamından uzaklaştırabilmek, aileleriyle diyaloglarını güçlendirmek, çocukları mesleki ve genel anlamda eğitebilmek, zamanlarını olumlu kullanmalarını sağlayabilmek için, Türkiye’nin birçok ilinde çocuk ve gençlik merkezleri kurulmuştur. Bu kurumlardan biri de Diyarbakır 75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi’dir. Merkez, daha önce Tekel İçki Fabrikası olarak kullanılırken fonksiyon değişikliğine uğramıştır. Yapılan çalışmada, fonksiyonel olarak dönüştürülmüş bir yapı olan Diyarbakır 75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi’nin yeni işlevine uygunluğu ve kullanıcı memnuniyeti araştırılmıştır. Bu amaçla araştırmada, mekânlar boyut ve donanım elemanlarının ergonomik uygunluğu ölçeğinde değerlendirilmiştir. Ayrıca 103 çocuğa uygulanan anketler yardımıyla kullanıcıların mekânlar ve mekânlar arası ilişkiler ile tefriş elemanları konularında yorumları elde edilmeye çalışılmıştır. Tüm bu veriler birleştirilerek mekânların yeni işlevine uygun olup olmadığı ergonomik boyutta değerlendirilirken, kullanıcının memnuniyeti de ölçülmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Street children, with rapid urbanization, over population and combining with immigration from rural, have become an important problem of societies. They are inadequately supported by their families and spend most of their life in streets where there are big dangerous for obtaining bad habits especially for small ones. In order to prevent this situation, improve relations of children with their family and educate them in vocational manner, child and youth centers were established in many cities of Turkey. The centre, which is known as “75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi”, in Diyarbakır, was established in Tekel Distillery. The building function has changed with respect to the new users’ requirement. In this study, user satisfaction and the building compliance to the new functions have been investigated for Diyarbakır 75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi. Moreover a questionnaire, containing userspace relations, space-furnishing, was performed to 103 children for obtaining their comments. The obtained whole data were used to evaluate in ergonomic scale whether the spaces of building are appropriate and measure user satisfaction level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :