Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Devlet malzeme ofisi ve kamu ihale sistemimiz

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması ihale sistemiyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle kamu ihale sisteminin saydamlığı, rekabeti artıran, hesap verebilirliği ve kamuoyu denetimini sağlayan bir yapıya sahip olması önemlidir. İdeal bir ihale sisteminin, bunların yanında istisna hükümlerine de çok az yer vermesi gerekir. Bu anlamda Türk ihale sisteminin Devlet Malzeme Ofisini(DMO) aşırı istisna yetkileriyle donattığı görülmektedir. Bu nedenle; DMO’nun alım ve satım sisteminin yolsuzluğu teşvik edici olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında kamu kuruluşları, denetimden kaçmanın bir yolu olarak DMO’yu kullanmaktadırlar. Ayrıca DMO’nun kurumsal olarak iyi yönetilmediği ve kuruluş amaçlarının günümüz şartlarında geçerliliğini kaybettiği görülmektedir. Sonuç olarak; ihale sistemimizde DMO’ya tanınan istisna hükümleri ile DMO’nun günümüz şartlarına göre varlık nedeni ve kurumsal yönetim şekli yeniden değerlendirilmelidir.

Özet İngilizce :

Effective, economic and effcient use of public resources is closely related to the procurement system. Therefore, it is important that the public procurement system has a structure which increases transparency and competition, and which provides accountability ensurance and public control. Apart from these, an ideal procurement system should also cover the exception provisions. In this sense, it is clearly seen that Turkey's procurement system has equipped the State Supply Office (DMO) with extreme exception authority. Therefore, DMO's buying and selling system is understood to be encouraging corruption. Besides, public institutions are using DMO as a way of escaping from control. In addition, it is observed that the DMO is not institutionally managed well and that the foundation objectives lost its validity in today’s conditions. As a conclusion, the exception provisions provided to the DMO in our procurement system, and the reason for existence of DMO according to the present conditions and form of institutional management of DMO must be re-evaluated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :