Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Destinasyon kalitesi: ikinci konut sakinleri örneğ

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Ardahan Üniversitesi2
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, tatil amaçlı ikinci konut sahiplerinin destinasyon kalitesi olarak algıladıkları unsurları belirlemektir. Arastırmada, tarama modeli ile mevcut durumun oraya çıkarılmasına çalısılmıstır. Veri toplama aracı olarak anket formu gelistirilmistir. Anketin geçerligi ve güvenilirligi sınandıktan sonra Alanya ilçesinde Temmuz-Eylül 2009 tarihleri arasında, 248 kisilik örnekleme uygulanmıstır. Alanya’nın arastırma alanı seçilmesinin nedeni, AB Vatandaslarının, ikinci konut almak için ilgi gösterdigi destinasyonlardan birisi olmasıdır. Anket ile ölçülen destinasyon kalitesi yedi boyuttan olusmaktadır. Bu boyutlar; Güvenlik ve Hijyen, Kaynaklar, Ulasım, Yönetim, Toplum, Fiyat ve Etkinliklerdir. Veriler üzerinde yapılan analizler sonucunda, kalite boyutlarının önem düzeyi belirlenmeye çalısılmıstır. Güvenlik ve Hijyen’in en önemli boyut oldugu görülmüstür. Kaynaklar, Ulasım, Yönetim, Toplum, Fiyat ve Etkinlikler boyutları önem sırasına göre yer almıstır. Arastırmada; kalite algılamasında, kalite boyutları arasında önemlilik düzeyi bakımından farklılıklar oldugu görülmüstür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is destination quality perception of the second housing owners. In the study, the current situation tried to find with the model scan. A questionnaire was developed as a means of data collection. Validity and reliability survey was applied to 248 people sampling between July and September 2009 in Alanya. The reason for choosing the research area of Alanya, Alanya is one of the destinations for EU citizens interest to buy second homes. Destination quality survey as measured by consisti of seven dimensions. These dimensions are Safety and Hygiene, Resources, Transportation, Government, Society, Value and Activities. As a result of the analysis on the data, tried to determine the level of importance to the quality dimensions. Security and Hygiene was the most important dimension. Resources, Transportation, Government, Society, Price and Events the dimensions took place in order of importance. Research, quality perception, differences in the level of significance was found between the quality diemensions

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :