Cilt: 11 Sayı : 22
OTEL İŞLETMELERİ İŞGÖRENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (İSTANBUL VE ANKARA İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI)
A RESEARCH ON BURN OUT LEVEL OF HOTEL EMPLOYEES (COMPARE THE İSTANBUL AND ANKARA PROVINCE)
Fatih TÜRKMEN,Savaş ARTUĞER

1.4K 129

Bu araştırmanın amacı, turizm işletmeleri içinde önemli bir paya sahip olan otel işletmelerinde çalışan iş görenlerin tükenmişlik düzeylerini belirlemektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda da en yaygın olarak kullanılan “Maslach Tükenmişlik Modeli”nden faydalanılmıştır. Araştırma 2010 yılının Haziran-Temmuz ayları içerisinde İstanbul ve Ankara’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde yapılmıştır. Araştırma sonuçları, duygusal tükenme boyutuna ilişkin olarak İstanbul ilinde çalışanların Ankara ilinde çalışanlara oranla daha fazla duygusal tükenme yaşadıklarını ve aynı boyut paralelinde cinsiyet açısından erkeklerin kadınlara oranla daha fazla duygusal tükenme yaşadıklarını göstermektedir. Kişisel başarı boyutu kapsamında İstanbul ilinde çalışanların Ankara’da çalışanlara oranla daha fazla kişisel başarıya sahip oldukları belirlenmiştir. Duyarsızlaşma boyutuyla ilgili olarak da Ankara’daki çalışanların İstanbul’da çalışanlara göre, erkeklerin kadınlara göre ve bekârların evli olanlara göre daha fazla duyarsızlık içerisinde oldukları ortaya çıkmıştır.
The aim of this study is determine burn out level of hotel employees who are the most important in hotel industry. The “Maslach Burn Out Inventory” is used in order to collet data. The study performed in 4 and 5 stars hotel employees who work in İstanbul and Ankara in 2010 into June and July. The study results show that employees who work in İstanbul have more emotional exhaustion than Ankara, in addition male employees have more emotional exhaustion than female employees. The employees who work in İstanbul have more personal accomplisment than Ankara. The employees who work in Ankara have more depersonalization than İstanbul and also male employees have more depersonalization than female employees.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Fatih TÜRKMEN,Savaş ARTUĞER
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.