Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyet dönemine geçiş aşamasında urfa’nın iktisadi ve sosyal yapısı

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi İİBF1, Mus Alpaslan Üniversitesi İİBF2
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Urfa, Cumhuriyetin kurulus dönemi öncesinde Halep gibi önemli bir ekonomi sehrinin hinterlandındadır. Bu konumundan dolayı Halep merkezli olarak sürdürülen Avrupa malları ticaretinde tali bir dağıtım üssü olmanın avantajlarından da yararlanılmıstır. Üretim iliskisi bakımından sosyal yapının temel unsurlarından olan asiretler, kasaplık hayvan üretimi ve bunun Arap coğrafyasına satısından da avantajlar sağlamaktadır. Sehirdeki üretim iliskisi de bölgesel yeterlilik üzerinden sekillenmektedir. Ancak yasanmıs olan dünya savası sehrin demografik yapısında önemli değisime sebep olduğu gibi, üretim iliskisi bakımından da artık yeni bir süreç baslamıstır. Urfa'nın bu geçis sürecindeki durumunu belirlenmesi, gelecekte uygulamaya girecek olan politikaların ve sonuçlarının değerlendirilmesine katkıda bulunacaktır.

Özet İngilizce :

Urfa is in the hinterland of an important city like Aleppo before the foundation term of the Republic. Because of this location, in the trade of European goods carried out as Aleppo centered, Urfa has taken advantage of being secondary distribution center.Tribes that are basic elements of social construction in respect of production relation, get advantage of butchery animal production and selling these in Arab geography. Production relations in the city is shaped by regional adequacy. However, World War II has caused important changes in city's demographic construction and a new period has started in terms of production relations. The determination of the position of Urfa in this transition period will contribue to the appreciation of politics and results, which will be carried out in the future.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :