Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok alanlı sanat eğitimi yöntemiyle sanat eserlerini inceleme dersini işlemenin öğrencilerin sanata ve sanat eleştirisine yönelik yaklaşımları

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
906
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf Sanat Eserlerini İnceleme dersinde Sanat Eleştirisi konularının, dersin öğretim programında yer alan “Sanat Eseri ve Analizi” ünitesinin Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemine (ÇASEY) göre işlenmesinin öğretime ve öğrenciye olan katkısına ilişkin verileri nitel olarak araştırmaktır. Araştırmada, Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf Sanat Eserlerini İnceleme dersine ilişkin sanat eleştirisi konuları, iki farklı yöntem kullanılarak öğretilmiştir. Seçkisiz örneklemle seçilen gruplardan birisi deney, diğeri ise kontrol grubu olarak atanmıştır. Deney grubunda ÇASEY, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi uygulanarak, öğrencilerin başarıları kullanılan yöntemler açısından incelenmiştir. Yöntemlerin etkisini belirlemek amacıyla deneysel desenlerden ön test-son test kontrol gruplu desen modeli kullanılmıştır. Araştırmada deney ve kontrol gruplarına, uygulama öncesi ve sonrasında yapılan nitel analizler sonucunda deney grubu lehine olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Böylece deney grubuna uygulanan ÇASEY’nin olumlu düzeyde katkısının olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The main goal of this investigation, Anatolian Fine Arts High School 12th Art classes at the Art Criticism of the review course topics, course curriculum in the "Art Works and Analysis" units through the Multi-Disciplinary Art Education Method (MDAEM) application according to faculty and students as to reveal the contribution. In the research, Diyarbakır Anadolu Fine Arts High School 12th Lessons on the Art Review Art Critic class issues, is taught by using two different methods. Selected by randomly sampling one of the experimental groups, and the other is assigned as the control group. Experimental group of MDAEM, in the control group by applying the traditional teaching method, students' achievement and attitudes were examined in terms of the method used. Methods to determine the effect of pre-test-final test of the experimental designs with control group design model is used. Experimental and control groups to investigate before and after implementation on the achievement test results in favor of the experimental group, positive results have been obtained. Thus, applied to the experimental group, the MDAEM for Art Education in a positive level of contributions has been identified.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :