Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Coğrafya eğitimcilerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri

Yazar kurumları :
Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Đlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

Bireylerin çesitli etkenler nedeniyle yaptıkları isten asırı soğumaları neticesinde ortaya çıkan tükenmislik, hem sosyal iliskiler hem de is verimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bu çalısmada, liselerde ve özel dershanelerde görev yapan coğrafya öğretmenleri ile üniversitelerdeki coğrafya akademisyenlerinin tükenmislik düzeyleri çesitli değiskenler açısından incelenmistir. Arastırmanın örneklemini bu kurumlarda görev yapan 120 coğrafya eğitimcisi olusturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Maslach Tükenmislik Envanteri kullanılmıstır. Bu envanter, kisisel bilgi formu ile birlikte örneklemi olusturan bireylere elektronik ortamda gönderilmis ve verilerde aynı yoldan geri alınmıstır. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile mann whitney u, kruskal wallis ve t testleri kullanmıstır. Arastırmanın sonucunda, coğrafya eğitimcilerinin cinsiyetlerinin duyarsızlasma ve kisisel basarılarını etkilemediği, ancak duygusal tükenme düzeylerini etkilediği belirlenmistir. Mesleki kıdemlerinin ise, duyarsızlasma düzeylerini etkilediği ancak duygusal tükenme ve kisisel basarıyı etkilemediği bulgulanmıstır. Diğer yandan, medeni durum, mezun olunan okul türü, unvan, yas grupları ve çalıstıkları kurumlar ile duygusal tükenmislikleri, duyarsızlasmaları ve kisisel basarıları arasında anlamlı bir iliskinin olmadığı görülmüstür.

Özet İngilizce :

Due to various factors, the occupational burnout as a result of over-alienation from work has negative effects both on individual's social relations and his business efficacy. In this study, occupational burnout level of academicians teaching geography at university as well as geography teachers at high schools and private courses were analyzed in terms of various variables. The sampling of this study is composed of 120 geography educators in these institutions. Maslach Burnout Inventory is applied as a data collection device. This inventory with a personal information form has been sent to individuals forming the sampling via Internet and retrieved in the same way. In data analysis, one-way analysis of variance (anova), Mann Whitney u, kruskal Wallis and t-tests have been utilized. As a result of the study, we have found out that it does not affect the selfsuccess and desensitization of genders of the geography educators but does affects their emotional burnout level. We have also found out that occupational seniority affects their desensitization level but does not affect their emotional burnout level or self-success. On the other hand, we found out that there is no significant relationship between individual's marital status, types of school he graduated, title, age group, institution they work and emotional burnout, desensitization, self-success.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :