Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuk gelişiminde bir oyun olarak sanat ve resim

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Sanat bireyin kendini ifade etme aracıdır. Sanatın önemli fonksiyonlarından biri bireyi rahatlatmasıdır. Genel anlamda sanat ve dar anlamda resim çocuk için kendini ifade etme ve desarj olma aracıdır. Oyun da çocuk için benzer özellikleri tasır ve sanat ile benzer özellikler gösterir. Bu çalısmanın amacı: sanat ile oyun arasındaki benzerlikleri ortaya koymak, çocuk gelisiminde bir oyun olarak sanatın gerekliliğini irdelemek ve resim yapmanın çocuk için neler ifade edebileceğini tartısmaktır. Arastırmada tarama yöntemlerinden literatür tarama yöntemine basvurulmustur. Arastırmada elde edilen bulgular göre bir oyun olarak sanat çocuğun; yaratıcılığını gelistirir, ruhsal rahatlamasını sağlar, büyükleri taklit ederek kisilik gelismesini sağlar, özgürlük duygusunu yasamasını destekler, kendini ifade etmesine yardım eder, hayal gücünü gelistirir. Sonuç bir oyun olarak sanat ve sanatın bir dalı olarak resim yapma çocuk gelisiminde bir çok yönden önem tasımaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Art is a way of self impression. One of the most important functions of art, is relieving of individual. Art in general meaning and drawing in limited meaning, are ways for self expression and being discharge for children. Also plays carry similar specialties for children and shows similar specialties with art. Aim of this study is to expose similarities between art and play, criticize the necessity of art as a play in children's development and discuss that what drawing can express for a child. It has been applied to literature search that is a kind of survey method. According to obtained data from the study; art as a play improves the child's creativity, provides psychological relief, improvement of personality by pretending elders, supports him to live the sense of liberty, helps for express of him/her self and improves the imagination. Consequently, art as a play and drawing as a branch of art, have importance in many ways in improvement of child.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :