Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Charles baudelaire ve modernizm

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, bir erken dönem modernist düşünür olarak Baudelaire’ın yaklaşımları analiz edilmeye çalışılacaktır. Bu noktada onu orijinal kılan, başta modernliği kavramamıza yönelik görüşler sunan ilk düşünürlerin başında gelmesidir. İkincisi, buna rağmen, onun görüşlerinin kendinden sonraki modernizm okumalarına göre daha belirgin olarak tasarlanmış olmasıdır. Baudelaire, ideoloji olarak modernizmi, yaşanmakta olan modernizmden ayırır. Akılcı egemenliğe, bilimselliğe ve ilerlemeye dayalı ideolojik modernizme karşı çıkar. O modernizmi anlamada araç olarak akademik kaygıları değil, estetizmi kullanır. Modernizmin izlerini güncel hayattaki sonuçlarıyla takip eder ve bir sanatçı duyarlılığıyla onu resmeder. Böylece modernizmin ilk kuramcılarından olmasına rağmen, günümüz postmodern yaklaşımlarının önerdiği çözümleme biçimlerine daha yakın durur.

Özet İngilizce :

This study examines the views of Baudelaire. Baudelarie is one of the first thinkers helping us understand modernity in a simple manner compared to the thinkers coming after him. He differentiates ideological modernizm from the lived modernizm and rejects rational, scientific and progressive tendencies in ideological modernizm. For Baudelarie aesthetic aspects of understanding is more important than academic ones. Therefore, he examines the effects of modernizm on everyday life in an artist sensivity. In this way, he has more similarities with postmodernists than with modernist thinkers.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :