Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevik üretim: otomotiv ana sanayinde faaliyet gösteren bir işletmenin çevikliğinin ortaya konmasına yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü1, Uludağ Üniversitesi S.B.E. İşletme Bölümü Y. Lisans Öğrencisi2
Görüntülenme :
538
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşmenin hız kazandığı günümüz dünyasında işletmeler, her geçen gün daha fazla rakiple karşı karşıya kalmaktadır. Küreselleşmenin yanı sıra teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, değişen iş çevresi, müşteri isteklerinin ve ihtiyaçlarının değişmesi rekabet koşullarının değişmesine ve her geçen gün daha da zorlaşmasına neden olmuştur. Bu zorlu rekabeti, mevcut üretim yöntemleri ile devam ettirmek hayli güçleşmiş, bundan dolayı yeni fikir ve yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. Çevik üretim, bu ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkmış bir kavramdır. Bu çalışmada öncelikli olarak üretim yöntemlerin gelişiminden bahsedilecek ve sonrasında çevik üretim kavramı ve çevik üretimin unsurları açıklanacaktır. Daha sonrasında Bursa ilinde, ana otomotiv sanayinde faaliyet göstermekte olan lider bir işletme üzerinde yapılan bir araştırmanın sonucu incelenecek ve işletmenin mevcut çeviklik seviyesi ve ihtiyaç duyacağı çeviklik seviyesi irdelenecektir. Son olarak, işletmenin çeviklik yeteneklerini kazanması ve geliştirmesi için önerilerde bulunulacaktır.

Özet İngilizce :

Today, in a world dominated by the rise of globalization, organizations are facing an increasing number of competitors every day. Along with globalization; rapid developments in technology, alternating business environment, changes in customer requests and requirements force changes in current conditions of competition and it is going increasingly harder each passing day. It is hard to carry on this fierce level of competition with existing models of production and therefore new ideas and methods are required. Agile manufacturing is a concept which has appeared in accordance with these requirements. In this study, first of all, developments in manufacturing methods will be mentioned and agile manufacturing and its components will be explained. Secondly, the results of a study, made on a leader primary automobile industry organization located in Bursa, will be analyzed and the current agility level and the agility need level of this organization will be studied. And finally, some suggestions will be offered on how this organization can gain and improve its agility capabilities.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :