Yıl 2009, Cilt: 9 Sayı : 17 Sayfalar 468 - 490 2009-06-01
IMF İSTİKRAR POLİTİKALARININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ (1980-2004)
Volkan ALPTEKİN
17 261

Öz trenIMF, ikici dünya savaşı sonrasında üye ülkelerin ödemeler dengesine ilişkin harcamaları ve beklentileri karşılamak üzere uygulanan istikrar programı çerçevesinde üye ülkelere kredi sağlamak üzere 1947 yılında kurulan ve üyelerinden biri de Türkiye olan bir kuruluştur. Üye ülkelerin iktisadi yapılarını hesaba katmadığından istikrar tedbirlerini uygulamada bazı gelişmekte olan ülkeler konusunda başarısız olmuştur. Türkiye şu an hala IMF destekli programları uygulamaktadırAfter the Second World War, International Monetary Fund (IMF) was founded for meeting expenditures and expectations of world countries and provided balance of payments. But the credit provided by International Monetary Fund has been given to member country that provided that applying stability programme. International Monetary Fund has been founded in 1947 and one of the ıts members of it was Turkey. IMF has not been to take into consideration economic structure of member countries. For this reason, IMF failed in some developing countries. Turkey has been continuing stability programme by supported IMF.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Volkan ALPTEKİN