Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çanakkale atasözleri ve coğrafi analizi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölümü2
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

Bir dilin söz varlığı içinde yer alan atasözleri, bir toplumun bilgeliğini, deneyimlerini, dünya görüşünü ve anlatım gücünü yansıtan ve yüzyıllarca yaşayabilen sözlerdir (Doğan, 1996: 33). Bu bağlamda, Kültürel Coğrafyanın vazgeçilmez bilgi kaynakları arasında sayılan atasözlerinin esin kaynaklarının başında da coğrafi unsurlar gelmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin Anadolu ve Trakya toprakları, Asya ve Avrupa kıtaları arasında sınır oluşturan ve Karadeniz ve Akdeniz havzalarını birbirine bağlayan Çanakkale İli’nden derlenen atasözlerinin coğrafi analizi yapılacaktır. Böylece Tarih boyunca değişik medeniyetlere sahne olan ve farklı kültür bölgelerinin kavşağında yer alan Çanakkale yöresinde doğal ve beşeri ortamın, bu yöreye özgü atasözlerine nasıl yansıdığı tespit edilecek ve atasözlerinin analizi yoluyla da bu yörede insan-çevre ilişkileri bir başka açıdan ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

The proverbs which take place within the speech existence of a language are words that reflect the wisdom, experiences, viewpoint of world of a society and keep their existences for years (Doğan, 1996: 33). In connection with this, the geographical elements come at the beginning of inspiration resources of the proverbs assumed among the indispensable knowledge resources of the cultural geography. In this study, the geographical analysis of the proverbs composed in the province of Çanakkale connecting the Black Sea and Mediterranean Sea basins to each other, and forming a border between Anatolian and Thracian Lands of Turkey, and Asian and European continents will be made. Thus, throughout the history, it will be determined how the natural and human environment is reflected on the proverbs peculiar to the region of Çanakkale Which becomes a stage to various civilizations and participates in the junction of different cultural zones and the relations of human and environment through the analysis of the proverbs will be dealt from different aspects as well.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :