Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Boosting relationship marketing revisited

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yalova Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı1
Görüntülenme :
449
DOI :
Özet Türkçe :

This paper explores the track of marketing, by referring to the literature, through the advancements in digitalized technological systems particularly Information Technologies (IT), the emergence of a more broadly educated and more discerning consumer with increasing discretionary spending and purchasing power, the adoption of Total Quality Management (TQM) as the biggest competitive issue of 1990s, the growth of the service economy, the increase of competitive intensity and its impact on customer retention, and finally from a production-oriented definition of marketing to customer-oriented one(transaction to relationships). Actually all these variables are considered to be the main drivers of Relationship Marketing (RM) that led the pathway to Total Relationship Marketing (TRM).

Özet İngilizce :

Bu makale literatür taraması yaparak pazarlama biliminin yakın tarihine ışık tutmaktadır. Özellikle Bilişim Teknolojileri başta olmak üzere sayısallaştırılmış teknolojik sistemler, parasının kıymetini bilen ve satın alma gücü yüksek iyi eğitimli ve kılı kırk yaran yeni müşteri profili, 1990’ların rekabetçi yönetim modeli Toplam Kalite Yönetiminin yerleşmesi, hizmet ekonomisinin büyümesi, rekabetin gittikçe kızışması ve müşteriyi elde tutmadaki etkisi ve nihayet pazarlamanın üretim etkin tanımlamasından müşteri odaklı olarak yeniden tanımlanması (klasik pazarlamadan ilişki yönetimine) ele alınmıştır. Aslında bu değişkenler İlişkisel Pazarlama kavramının itici gücünü oluşturuyorlar. Buradan hareketle Toplam İlişkisel Pazarlamanın tanımsal çerçevesi çizilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :