Yıl 2005, Cilt: 5 Sayı : 9 Sayfalar 107 - 121 2005-06-01
TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ TALEBİ VE ELEKTRİK TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ
Murat NİŞANCI
16 261

Öz trenBu çalışmada Türkiye’de elektrik talebi değişik sektörler itibariyle tahmin edilmiş ve elektrik tüketimi ile milli gelir arasında nedensellik ilişkisi test edilmeye çalışılmıştır. Zaman serilerinin özelliğini dikkate alan eşbütünleşme ve vektör hata düzeltme modelleri ile analizler yapılmıştır. Milli gelir ile elektrik tüketimi arasında eşbütünleşmenin olduğu ve buradan elektrik tüketiminden gelire doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı tesbit edilmiştir. Tüm sektörlerde kısa dönem gelir esneklikleri birimden küçük, uzun dönem esneklikleri ise birden büyük bulunmuştur.The demand for electricity in Turkey by sectors is estimated and the causality relation between electricity consumption and national income is tested in this study. Empirical results obtained by using the models of coentegration and vector error correction show that the national income and electricity consumption are coentegrated and there is a causality relation from electricity consumption toward the national income. It is also determined that the short-run income elasticities in all the sectors are less than unity while long-run income elasticities are greater than unity

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2005
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2005


Makalenin Yazarları
Murat NİŞANCI