Yıl 2003, Cilt: 3 Sayı : 6 Sayfalar 48 - 60 2003-12-01
BELEDİYE GELİRLERİNDE YETERSİZLİKLER VE ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Fatih YÜKSEL
12 261

Öz trenKentlerde yaşanan hızlı değişim, kentsel hizmet üretiminden daha çok sorumlu olan yerel yönetimleri etkilemiş, özellikle belediyelerin sorumluluğunu büyük oranda artırmıştır Öyle ki, artan sorunlar ve sorumluluklar karşısında, mevcut görev, yetki ve mali kaynaklar yetersiz kalmış, gerekli yasal ve yapısal değişiklikler, yaşanan değişime aynı oranda ayak uyduramamışlardır. Özellikle belediyelerde, artan sorumluluklarına paralel, reel bir gelir artışı elde edilememiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, belediyelerin içinde bulunduğu belli başlı mali sorunları tespit etmek ve bu sorunlar arasında yer alan özellikle gelir yetersizliklerine ilişkin, alternatif çözüm önerileri sunabilmektir. Ancak konunun anlaşılması açısından öncelikli olarak belediye gelirleri ve gelir yetersizliklerinin dışında yer alan, diğer mali sorunlar da sırasıyla ele alınmıştır. Çalışmanın sonuç ve öneri bölümünde vurgulanan konulardan bazıları şunlardır: Belediyelerin, mali kaynak oluşturma konusunda, her şeyden önce mutlak olarak atmaları gereken ilk temel adım, mevcut kıt kaynaklarının, verimli ve etkin bir kullanımının sağlanmasıdır. Bu amaçla diğer kamu kurumlarıyla sürekli koordinasyon halinde olup, hizmetlerin birleştirilerek yapılmasına özen gösterilmelidir.Rapid chance in cities affected the local governments more responsible for urban service production. Especially, it increased the municipalities responsibilities significantly, so that existence duty authority and financial resources became insufficient in front of increased problems and responsibilities and legal and structural changes could not keep pace with rapid changes in cities. Especially, Turkish municipalities stayed far behind the experienced changes in cities and could not provide a real income increase in parallel to its increased responsibilities. The objective of this study, is to determine the financials problems of municipalities and to recommend alternative solutions for these problems, specifically to the insufficient of income. The topics discussed in the result and recommendation section are the first step for creating financial resources the municipalities have to take is to provide efficient and effective use of scarce financial resources; municipalities should work with other state agencies coordinate to meet the effective and efficient use of resources.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2003
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2003


Makalenin Yazarları
Fatih YÜKSEL