Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi eksiklikleri ve kavram yanılgılarının tespiti ve giderilmesinde, çalışma yaprakları ve sınıf içi tartışma yönteminin uygulanabilirliği üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi OMFA Bölümü1, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü2
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının, maddenin hal değişimi konusundaki, “bilgi eksiklikleri” ve “kavram yanılgılarının” “çalışma yaprağı” kullanılarak tespiti ve sınıf içi tartışma ile giderilmesi amaçlanmaktadır. Bilgi eksiklikleri ve kavram yanılgılarını tespiti için, maddenin hal değişimi konusunda geliştirilen bir çalışma yaprağı fen bilgisi öğretmenliği programındaki öğrencilere uygulandı. Tespit edilen bilgi eksiklikleri ve kavram yanılgılarının giderilmesi için sınıf içi tartışma yöntemi kullanıldı. Çalışma yaprağındaki sorulara verilen yanıtların incelenmesi sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının maddenin hal değişimleri konusunda ciddi bilgi eksiklikleri ve kavram yanılgıları olduğu tespit edildi. Tespit edilen bilgi eksiklikleri ve kavram yanılgıları dikkate alınarak sınıf içi tartışma yapıldı. Sınıf içi tartışma yapıldıktan iki hafta sonra çalışma yaprağındaki; sorular, üzerinde çalışma yapılan öğrencilere yeniden yöneltildi. Alınan yazılı yanıtların incelenmesinde elde edilen sonuçlar, “sınıf içi tartışma yönteminin” bilgi eksikliklerini gidermede etkili olduğunu ancak kavram yanılgılarını gidermede etkili olmadığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

This study aimed at determining and remedying science student teachers’ lack of knowledge and misconceptions of phase changes of the matter. Through the use of worksheets and class discussions. In order to determining science student teachers’ lack of knowledge and misconceptions regarding to the topic, worksheets were prepared and used. Also to remedy to determined students’ lack of knowledge and misconceptions, class discussions were used. The analysis of the answers given to the questions on the worksheets revealed that student teachers had serious lack of knowledge and misconceptions regarding to the phase changes of the matter. Taking into consideration the determined lack of knowledge and misconceptions class discussions were arranged. Two weeks after the class discussions had been taken the same worksheets were again given to the participant student teachers. The analysis of the written answers revealed that the class discussions were effective in terms of remedying the lack of knowledge. However, they were not effective in remedying the misconceptions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :