Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 5 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beş-altı yaş grubundaki çocukların yaratıcılıkları üzerinde orff öğretisine dayalı müzik eğitiminin etkisinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Bölümü1, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü2
Görüntülenme :
682
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırma, bes-altı yas grubundaki çocukların yaratıcılıklarında Orff ögretisi temelinde verilen müzik egitiminin etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıstır. Arastırmaya Çukurova Üniversitesi Anaokulu’na devam eden bes-altı yas grubundaki çocuklar dahil edilmistir. Arastırmaya dahil edilen 40 çocuk basit tesadüfi örnekleme yoluyla deney ve kontrol grubuna ayrılmıstır. Arastırmada veri toplama aracı olarak Genel Bilgi Formu ve Torrance Yaratıcı Düsünme Testi-Sekil Form A kullanılmıstır. Deney ve kontrol gruplarındaki çocuklara ön test ve son test olarak Torrance Yaratıcı Düsünme Testi-Sekil Form A uygulanmıstır. Deney grubundaki çocuklara Orff ögretisi temelinde müzik egitimi verilmis, kontrol grubundaki çocuklar da okul öncesi egitimlerine devam etmislerdir. Elde edilen veriler iki faktörlü ANOVA modeli kullanılarak degerlendirilmis ve arastırmanın sonucunda, deney ve kontrol grubundaki çocukların ön test ve son test yaratıcılık puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farklılıgın olmadıgı, ancak grup ayrımı yapılmadıgında ön test ve son test yaratıcılık puanları arasında anlamlı bir farklılıgın oldugu bulunmustur.

Özet İngilizce :

In this research, it was aimed to determine the effects of music education based on Orff Method on creativity of five-six years old children. The sampling of the research constituted of 40 five-six years old children from Çukurova University Kindergarden. Forty children were divided into control group and experimental group by simple random sampling method. General Information Form and Torrance Test of Creative Thinking -Figure Form A were used as a data collecting instrument. Torrance Test of Creative Thinking -Figure Form A was applied to children in experimental and control group as pretest and posttest. Music education was given to experimental group based on Orff’s Teaching, whereas the children in control group were continuing their preschool education. Collected data was evaluated by using Two-Way ANOVA method and as a result of this study; it was found out that there is no statistically significant difference between children’s pretest and posttest creativity scores in the experimental and control group, however; there was a significant difference between the pretest and posttest scores if the children are not divided into groups.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :